Summit electronicsCopenhagen Pump
Print Friendly, PDF & Email

Proces Viskosimeter

logo13

Viskositets måling i alle typer væsker og flydende medier

Hydramotion er anerkendt som teknologisk førende indenfor in-line måling af viskositet, og har gennem årerne udviklet og perfektioneret et industrielt sensor design baseret på mekanisk vibration / resonans

Anvendelse

Viskositet anvendes i kemisk industri og i levnedsmiddelproduktion til direkte proces kontrol og procesoptimering eller som en parameter til kvalitetskontrol. Andre industrielle områder hvor viskositet er en vigtig proces parameter er, biotech, olie, plastik, maling og tryksværte.

Vibrerende viskosimetre er velegnede til at måle på ikke-Newtonske flydende medier, som pseudoplastiske væsker. Hydramotion proces viskosimetre måler viskositeten i pseudoplastiske væsker med samme repeterbarhed som i Newtonske væsker, hvilket gør dem særlig velegnede til overvågning og kontrol af processer med disse typer væsker, der er almindelig forekommende.

Sensorer og processorer

Sensorerne er kompakte og udført i helsvejst rustfrit stål, de er meget robuste og kan leveres i forskellige materialer. Fra sensorens overflade trænger forskydningsbølgen kun nogle få mm ud i væsken, hvilket gør det muligt at montere sensoren meget tæt på væggen af et rør eller en tank. Processoren har indgang for et temperatur signal, der muliggør korrektion af viskositeten til en reference temperatur. Processoren tilsluttes sensoren med et standard tre leder skærmet kabel og kan placeres op til 1000 meter fra sensoren.

Viskosimetre

Der er generelt anvendelige industri viskosimetre designet til opfylde de industrielle anvendelsers forskellige tekniske krav, og der er viskosimetre designet til specifikke applikationer.

Vibration / Resonans

Viskositets måling i væsker og flydende materialer

Viskositet er et mål for væskers modstand mod strømning. Til viskositetsmåling direkte i rør og tanke anvendes et vibrations- eller resonansviskosimeter. Instrumentet virker ved at skabe en speciel type bølgebevægelse i væsken.

Valg af bølgetype er vigtig, da viskositeten kun kan bestemmes ved måling under påvirkning af forskydningshastigheder. Den kompakte rustfri stål sensor nedsænkes i væsken og bringes til at vride sig frem og tilbage med mikroskopiske bevægelser ved en høj frekvens. Når sensorens overflade forskydes gennem væsken, tabes der energi på grund af den indre friktion i væsken.

Energitabet hænger nøje sammen med væskens viskositet, og viskositeten bestemmes derfor ved måling af den tabte bølgeenergi. Højere viskositet giver større energitab og derfor en større udlæsning af viskositeten, og omvendt.