Summit electronicsCopenhagen Pump
Print Friendly, PDF & Email

Proces Viskosimeter

logo13

Viskositets måling i alle typer væsker og flydende medier

Hydramotion er anerkendt som teknologisk førende indenfor in-line måling af viskositet, og har gennem årerne udviklet og perfektioneret et industrielt sensor design baseret på mekanisk vibration / resonans

Anvendelse

Viskositet anvendes i kemisk industri og i levnedsmiddelproduktion til direkte proces kontrol og procesoptimering eller som en parameter til kvalitetskontrol. Andre industrielle områder hvor viskositet er en vigtig proces parameter er, biotech, olie, plastik, maling og tryksværte.

Vibrerende viskosimetre er velegnede til at måle på ikke-Newtonske flydende medier, som pseudoplastiske væsker. Hydramotion proces viskosimetre måler viskositeten i pseudoplastiske væsker med samme repeterbarhed som i Newtonske væsker, hvilket gør dem særlig velegnede til overvågning og kontrol af processer med disse typer væsker, der er almindelig forekommende.

Sensorer og processorer

Sensorerne er kompakte og udført i helsvejst rustfrit stål, de er meget robuste og kan leveres i forskellige materialer. Fra sensorens overflade trænger forskydningsbølgen kun nogle få mm ud i væsken, hvilket gør det muligt at montere sensoren meget tæt på væggen af et rør eller en tank. Processoren har indgang for et temperatur signal, der muliggør korrektion af viskositeten til en reference temperatur. Processoren tilsluttes sensoren med et standard tre leder skærmet kabel og kan placeres op til 1000 meter fra sensoren.

Viskosimetre

Der er generelt anvendelige industri viskosimetre designet til opfylde de industrielle anvendelsers forskellige tekniske krav, og der er viskosimetre designet til specifikke applikationer.

Vibration / Resonans

Viskositets måling i væsker og flydende materialer

Viskositet er et mål for væskers modstand mod strømning. Til viskositetsmåling direkte i rør og tanke anvendes et vibrations- eller resonansviskosimeter. Instrumentet virker ved at skabe en speciel type bølgebevægelse i væsken.

Valg af bølgetype er vigtig, da viskositeten kun kan bestemmes ved måling under påvirkning af forskydningshastigheder. Den kompakte rustfri stål sensor nedsænkes i væsken og bringes til at vride sig frem og tilbage med mikroskopiske bevægelser ved en høj frekvens. Når sensorens overflade forskydes gennem væsken, tabes der energi på grund af den indre friktion i væsken.

Energitabet hænger nøje sammen med væskens viskositet, og viskositeten bestemmes derfor ved måling af den tabte bølgeenergi. Højere viskositet giver større energitab og derfor en større udlæsning af viskositeten, og omvendt.

Proces Viskosimetre

XL7 Proces Viskosimeter

 • XL7 proces viskosimetret er generelt anvendeligt til in-line måling af viskositet på produktionsanlæg
 • Typisk måleområde 0-10.000 cP (mPa-s)
 • Komplet måleområde op til 100.000 P (Pa-s)
 • Montage med flange, gevind, sanitær clamp, og sanitær RJT Union
 • Temperatur område -40 oC til 150 oC
 • Ingen bevægelige dele – ingen vedligeholdelse
 • Høj nøjagtighed og repeterbarhed
 • Anvendes med signal processor VP550

XL7 Proces Viskosimeter sensorer for høj temperatur og Ex

 • Tilvalg af høj temperatur version til 450 oC
 • Tilvalg af ATEX certificeret egensikker version til Ex applikationer

ViscoJet 100 stand alone Proces Viskosimete

 • ViscoLink software for visning og opsamling af data samt konfigurering af instrumentet.
 • Måleområde 0-10.000 cP (mPa-s)
 • Analog udgang 4-20 mA og digital udgang 485 Modbus seriel link
 • Montage ¾ Inch eller 1 Inch BSPP / NPSF gevind
 • Temperatur område -20 oC til 130 oC
 • Integreret temperatur sensor for korrektion af viskositeten til standard betingelser
 • Ingen bevægelige dele – ingen vedligeholdelse
 • Høj følsomhed og repeterbarhed

Viskosimeter til Reaktionskar

ReactaVisc 300 Reaktionskar Viskosimeter

 • Et kompakt viskosimeter for reaktionskar i laboratoriet med væske volumen mindre end 10 liter.
 • Ideelt til at overvåge variationer i viskositeten under kemiske reaktioner som polymerisering og
  esterificering
 • Måleområde 0-500.000 cP (mPa-s)
 • Kompressions fitting med PTFE konisk ferrule. Minimum størrelse NS29/32
 • Variabel indstiksdybde
 • Temperaturområde -40 til 150 oC
 • Anvendes med signal processor VP550L
 • Tilvalg af høj temperatur version til 250 oC
 • Tilvalg af ATEX certificeret egensikker version Ex ia til Ex applikationer

Laboratorie Automation Viskosimeter

goVisc 500 Laboratory Automation Viskosimeter

 • Stand-alone funktion
 • ViscoLink software for visning og opsamling af data samt konfigurering af instrumentet.
 • Måleområde 0-10.000 cP (mPa-s)
 • Integreret temperatur sensor for korrektion af viskositeten til standard betingelser
 • Temperaturområde -20 oC til 150 oC
 • Høj følsomhed og repeterbarhed
 • Ingen bevægelige dele – nem at rengøre
 • Anvendes sammen med VP100 data unit
 • Tilvalg af signal processor VP250 eller VP550L

Bærbare Viskosimetre

Viscolite VL7-100B d21 bærbart viskosimeter

 • Håndholdt neddypnings viskosimeter. Minimum 50 ml prøve
 • Ideelt til spot test i felten eller fabrikken eller til viskositetsmålinger i laboratoriet.
 • Nem betjening og rengøring
 • Integreret temperatur sensor
 • Måleområde 0-10.000 cP (mPa-s)
 • Inkl. manual & transport kuffert

Viscolite VL7-100B-d15 bærbart viskosimeter til små prøver

 • Håndholdt neddypnings viskosimeter. Minimum 10 ml prøve
 • Ideelt til spot test i felten eller fabrikken eller til viskositetsmålinger i laboratoriet
 • Nem betjening og rengøring
 • Integreret temperatur sensor
 • Måleområde 0-5.000 cP (mPa-s)
 • Inkl. manual & transport kuffert

Stationært Viskosimeter

Stationært laboratorie viskosimeter

 • Viscolite VL7-100B-HP-d21 viskosimeter i kombination med HP550 Signal processor
 • Viscolite VL7-100B-HP-d15 Håndholdt viskosimeter for små prøver i kombination
  med HP550 Signal processor
 • HP550 Signal processor med 4-20 mA analog udgang og digital udgang RS232
  eller RS422/485 Modbus seriel link

Signal Processor

VP250 viscosity signal mini processor

 • Skinne monteret processor for Hydramotion viskositets sensorer
 • Viser målt viskositet, korrigeret viskositet og temperatur
 • Pt100 RTD temperatur indgang
 • Analog udgang 4-20 mA og digital udgang 485 Modbus seriel link
 • Data fangst med ViscoLink software for visning og opsamling af data

VP550 viscosity signal processor

 • Væg eller panel monteret processor. Tilsluttes alle Hydramotion viskositets sensorer.
 • Viser alle målte og beregnede variable, målt viskositet, korrigeret viskositet og temperatur
 • Analog indgang 3 x 4-20 mA for Pt100 RTD temperatur, densitet og tryk
 • Analog udgang 3 x 4-20 mA og digital udgang 485 Modbus seriel link
 • Tilvalg af USB udgang
 • Data fangst med ViscoLink software for visning og opsamling af data

VP550L viscosity signal processor

 • En interface enhed for lab-skala eller pilot skala viskosimetre og viskosimetre for reaktionskar
 • Viser alle målte og beregnede variable, målt viskositet, korrigeret viskositet og temperatur
 • Analog udgang 4-20 mA
 • Digital udgang USB
 • Data fangst med ViscoLink software for visning og opsamling af data
Tilbage til toppen