Summit electronicsCopenhagen Pump
Print Friendly, PDF & Email

Products

Brix-Meter

logo11

K-Patents is the leading supplier of process refractometers for industrial process monitoring and control. The refractometers are used for measuring the concentration of solutions in all types of liquids and mixtures. A K-Patents refractometer provides a reliable and accurate real time measurement, ideal for process optimization and control. Product quality and batch times are more precisely controlled and costs are reduced. The time consuming and costly sampling procedures are replaced with a continuous inline refractometer measurement, that is virtually service and maintenance free.

Link to Refractive Index Measurement Principle

Concentration (% by weight,)
Liquid density (% solids)
Refractive index (R.I.)
BRIX

CHEDG
A3

K-Patents Sanitary Refractometers are 3-A approved and EHEDG certified to meet the highest hygienic requirements of food, beverage and pharma production.

Gauging

Analyse af koncentration

AMETEK Drexelbrook er en velkendt leverandør af pålidelige og robuste løsninger til niveaumåling indenfor praktisk talt alle brancher, såsom kemisk, petrokemisk, kraftværker, vand og spildevand, føde- og drikkevarer, farma, papirmasse og papir, minedrift, bilindustri og mange andre.

Niveaumålerne er baseret på forskellige teknologier: Radio frekvens RF-Admittance, Ultralyd, Magnetaftastning, Radar, Guided Wave Radar (TDR) og hydrostatisk tryk.

De radiofrekvens RF-Admittance baserede niveaumålere er yderligere udstyret med et patenteret Cote-Shield kredsløb, der effektivt forhindrer målefejl, når sensor elementet bliver belagt med klistret materiale, væskefilm, støv, med mere. RF Admittance teknologien er særligt egnet til vanskelige proces miljøer og kan anvendes til alle typer væsker, opslemninger, slam, pulvere, granulater, sten og skillefase.

Leveringsprogrammet omfatter instrumenter til måling af grænseniveau og kontinuerlig niveaumåling, samt en række standard designs til specielle anvendelser, og inline analysatorer for måling af vandindhold i olier samt koncentration i blandinger.

Der er et meget stort antal følerelementer til rådighed som passer til næsten ethvert anvendelses krav.

Niveaumålere til generel anvendelse

Niveaumålere til specielle anvendelser

– ClearLine in-line væske detektorer for indikation af tomt rør. Designet til at beskytte pumper mod at løbe tør.
– Højtemperatur niveauvagter op til 815 °C til flyveaske og andre faste stoffer ved høj temperatur.
– Multipoint med flere kontakt punkter på samme sensorstav. Ideel til styring af niveau i pumpebrønd
– Plugged Chute detektor for indikation af tilstopning af kanaler der bruges til transport af faste materialer.
– Desalter/Dehydrator skillefase transmittere der måler positionen af olie/vand skillefasen i separatorer etc.
– Smart CheckWell til niveau måling i vandboringer.

Analyse af koncentration i blandinger

– Cut-Monitor til måling af op til 80% vandindhold i flydende kulbrinter, som f.eks. olier og smøreolier.

Vejledning i instrumentvalg

Drexelbrooks selection guide viser hvilket instrument der passer bedst til din anvendelse
Link til Point Level Sytem selection guide
Link til Continous Level Sytem selection guide

Applikations noter

Over 40 års erfaring og viden om instrumenternes anvendelse er samlet i en omfattende database med oplysninger om applikationerne.
Link til applikations noter
Link til applikations noter

Oil and Gas Solutions

Coal and Fly Ash Solutions

Wedgewood Photometer Service Parts

southfork

South Fork Instruments has many years of experience as a supplier of innovative instruments and spare parts for photometers, and they provide expert advice and support.

Plug-in UV Lamps for In-line UV Photometer

pic1 (1)

The lamps are designed as a direct replacement for the factory-installed standard lamps in Wedgewood’s Model AF44 and Model AF46 UV analyzers.

The new lamps have an enhanced arc, which provides a more stable signal during measurement. All lamps are tested for reliability before delivery and are guaranteed to fit into the lamp houses on Wedgewoods Model AF44 and Model AF46.

 

 

Two types are available:

  • S-1415-0150-00 280 nm phosphor coated lamp
  • S-1415-0160-00 254 nm clear glass lamp

Size Specification:

Diameter of Body: 0.43”
Diameter of Glass: 0.354”
Length of Glass: 1.075”
Overall Length: 2.375”

Guaranteed Life:

Phosphor Coated Lamps: 1 yr or 3500 hrs to half minimum intensity specification (2)
1Non-Coated Lamps: 1 yr or 5000 hrs to half minimum intensity specification (2)

Minimum Intensity Specification:

Non-Coated Lamps: 27 uW/cm2 @20cm (1)
1Non-Coated Lamps: 0.23 uW/cm2 @20cm (1)

(1) New lamp operating on standard High Frekvency Power Supply at 20 mA at Primary Wavelength
(2) Whichever comes first

Optical Interference Filters for In-line UV Photometers

Optical Interference Filters are designed as a direct replacement for the factory-installed filters in Wedgewoods Model AF42, Model AF44 and Model AF46 UV Analyzers.

The filters use state-of-the-art deposition technology to provide a consistent and reliable pass band characteristic for photometric accuracy, and have hard coatings to ensure resilience to UV light when in use. All filters are tested before delivery and are guaranteed to fit the standard Model AF42, Model AF44 and Model AF46 UV Analyzer lamp and detector housings.

The filter sets are supplied with a test certificate and with optical scans describing pass band filter characteristic.

The filters are supplied in a set for all models. Each set contains a measuring filter and a reference filter. Note that Model AF46 sensors require two sets, one for each installed wavelength.

Three types are available:

  • S-A003-0280-00 280 nm filter set for AF44 and AF46 UV Photometer
  • S-A003-0280-02 280 nm filter set for AF42 UV Photometer
  • S-A003-0254-00 254 nm filter set for AF42, AF44, and AF46 UV Photometer

Size Specifications:

Diameter: 12.5mm
Thickness: Reference 0.200″
Measurement 0.230″

Optical Specifications:

CWL: Stated WL ± 2nm
HBW: 10nm ± 2nm
Peak T: >/= 10% @ stated WL ± 2nm (depending upon WL and filter type)
Out of band blocking: %T < 0.001% from X-Ray to CWL-20nm & from CWL+20nm to Far IR
Wavelength shift: < 0.01nm per °C

Wastewater measurements and automation

logo16Valmet is a company with long time experience in the environmental sector and pioneering of innovative solutions to meet the ever-tightening environmental requirements for water quality for both drinking water and waste water treatment. Wastewater and drinking water plants are extensive in size, especially in cities, and are often connected to surrounding communities.

Skumkontrol & måling

Charis Technology er førende på markedet med sensorer og systemer til kontrol af skum. Skumsensorerne er udelukkende designet til at detektere skum i vandbaserede og ikke-vandbaserede væsker.

Anvendelser

Skum er et stort problem i mange bioteknologiske og andre industrielle processer.
Typiske anvendelsesområder er produktion af føde- og drikkevarer, tryksværte og maling, vand- og
spildevandsbehandling samt biogasproduktion, hvor sensorerne sidder i reaktorer, inddampere, anlæg
for vacuum køling og aerobe såvel som anaerobe fermentorer. Er der et helt specielt skumproblem i en
industri er Charis i stand til at udvikle både hardware og software for løsning af problemet.

Fordele ved bedre skumkontrol

– Øget gennemløb i produktionen ved at reducere nedetiden
– Reduceret produkt tab
– Tilsætning af antiskum optimeres og omkostninger reduceres
– Reduceret spild og forurening på grund af skum overløb

Skum kontrol – forklaret

Seks powerpoint slides for demonstration af den grundlæggende metode til skum control med Charis skum kontrol system.

Skum kontrolsystemer – produktsortiment

IMA Sensing® technology – giver immunitet overfor tilsmudsning af sensoren

Med den patenterede Multi Action sensing teknologi “IMA Sensing® technology” er Charis sensorer i stand til at skelne mellem de resterende belægninger af skum og produkt, der bygger op på selve sensoren, og det skum, der opstår under processen. Grundet denne unikke teknologi har sensorerne stor nøjagtighed og høj pålidelighed.

Skumsensoren ignorerer den uundgåelige tilsmudsning samtidig med, at den fortsat overvåger skummet. Uanset hvor meget sensoren bliver belagt, eller hvor tæt og klæbrig belægningen end er, gør den unikke konstruktion det muligt af måle skummet under hele procesforløbet

Billedet til højre viser en Charis sensor belagt med en klæbrig masse af skum og produkt. Målestrømmen, der er vist i rødt, strømmer fortsat kun gennem skummet. Den blå linje repræsenterer lækstrømmen som drives af beskyttelseselektroden. Dette gør det muligt for sensoren at fungere, da lækstrømmen måles separat og ikke som en del af skum signalet.

Ofte er det ikke muligt at forhindre opbygning af belægninger, men “IMA Sensing® technology” gør det muligt for sensoren at fungere pålideligt trods omfattende belægning eller tilsmudsning. Du kan se en kort video demonstration af hvordan “IMA Sensing® technology” virker, venligst klik her

Fotografierne til venstre viser en Braun fermentor, der er belagt med produkt. På det forstørrede billede peger den røde pil på sensoren. Det ses, at den er fuldstændig tildækket med materiale, men den var stadig fuld funktionsduelig, da beholderen blev åbnet. Brugeren blev så forbløffet, at han tog et fotografi og sendte det til Charis.

Conductivity and Concentration Measurement

logo16
Valmet today supplies the conductivity meters that were previously produced by the Danish company Kemotron. This production was taken over in 2008 by the Finnish company Metso, after which Valmet took over Metso’s instrument division incl. conductivity meters.

Foam Control & Measurement

Hycontrol is the market leader in Foam Measurement and Control Systems. The foam sensors are designed for the sole purpose of detecting foam in water-based and non water-based liquids.

Applications

Foam is a major problem in many biotech and other industrial processes. Typical applications are found within production of food and drink, paint and printing ink, water and effluent treatment and biogas, where the sensors are installed in reactors, evaporators, vacuum cooling plants and aerobic as well as anaerobic fermentors.

Benefits of improved foam control

  • Increased throughput by reducing downtime
  • Reduced product loss
  • Addition of antifoam is optimized and costs reduced
  • Reduced waste and pollution due to foam overflow

Basis foam control

Six frame powerpoint presentation demonstrating basic method of foam control using Hycontrol Foam Control System.

Foam control systems – product range

Refractometers

logo11

K-Patents was acquired in 2019 by the Finnish group Vaisala with the primary purpose of strengthening growth and ensuring generational change. The instruments are still labeled “K-Patents” and will continue to be so. just like the worldwide dealer network.

K-Patents is the leading supplier of process refractometers for industrial process monitoring and control. The refractometers are used for measuring the concentration of solutions in all types of liquids and mixtures. A K-Patents refractometer provides a reliable and accurate real time measurement, ideal for process optimization and control. Product quality and batch times are more precisely controlled and costs are reduced. The time consuming and costly sampling procedures are replaced with a continuous inline refractometer measurement, that is virtually service and maintenance free.

Link to Refractive Index Measurement Principle

Concentration (% by weight)
Liquid density (% solids)
Refractive index (R.I.)
BRIX

Level Measurement Solutions for all applications and industries

ametek

Analysis of Concentration

AMETEK Drexelbrook is a well-known supplier of reliable and robust level solutions for virtually every industry such as chemical, petrochemical, power, water and wastewater, food and beverage, pharma, pulp and paper, mining, automotive, and many others.

Spectrometers for industrial processes and the laboratory.

logo12

Single or multi-component analysis and concentration measurement.

Tec5 is a leading supplier of industrial fiber optic UV-VIS-NIR spectrometer systems for analyzing solutions in industrial processes and in the laboratory. Process spectrometers are based on Diode Array detector technology (PDA) and uses Tec5’s new MultiSpec®Pro software.

Lisco Analytical partners with Tec5 on projects and support, and uses their technology to solve specific applications.

Real time in-line measurement and recording of spectra provides information about the process medium composition, concentration, and other chemical parameters in liquids and gases. Process spectrometers provide a “fingerprint of the process,” which is used for monitoring and controlling the process, trace analysis, quality control, environmental control, etc.

Back to top