Summit electronicsCopenhagen Pump
Print Friendly, PDF & Email

Products

Brix-Måling

logo11

K-Patents  blev i 2019 købt af den Finske koncern Vaisala med det formål at styrke væksten og sikre generationsskifte. Instrumenterne er fortsat mærket “K-Patents”, og det vil fortsætte, ligesom det verdensomspændende forhandlernet.

K-Patents er førende leverandør af BRIX målere til proces overvågning og kontrol i sanitære produktioner. Refraktometrene anvendes i bredt omfang til måling af BRIX og koncentration i alle typer af væsker og blandinger indenfor levnedsmidler, drikkevarer, mejerier, farma og biotek.  K-Patents refraktometer giver en pålidelig og præcis real tidsmåling, ideel til procesoptimering og kontrol. Produkt kvalitet og batch tider kontrolleres mere præcist og omkostningerne reduceres. Tidskrævende og kostbare prøveudtagninger erstattes af en kontinuerlig inline refraktometer måling, der er praktisk talt service og vedligeholdelsesfri.

Link til Refraktivt Index Måleprincip

Koncentration (vægt-%)
Væskedensitet(% Tørstof)
Brydningsindeks (R.I.)
BRIX

K-Patents Sanitære Refraktometre er 3-A godkendt og EHEDG certificeret til at opfylde de højeste krav til hygiejniske anvendelse indenfor levnedesmiddel produktion og  pharmaceutisk produktion.

CHEDGA3

Niveaumåling til alle formål og brancher

logo18

Analyse af koncentration

AMETEK Drexelbrook er en velkendt leverandør af pålidelige og robuste løsninger til niveaumåling indenfor praktisk talt alle brancher, såsom kemisk, petrokemisk, kraftværker, vand og spildevand, føde- og drikkevarer, farma, papirmasse og papir, minedrift, bilindustri og mange andre.

Niveaumålerne er baseret på forskellige teknologier: Radio frekvens RF-Admittance, Ultralyd, Magnetaftastning, Radar, Guided Wave Radar (TDR) og hydrostatisk tryk.

De radiofrekvens RF-Admittance baserede niveaumålere er yderligere udstyret med et patenteret Cote-Shield kredsløb, der effektivt forhindrer målefejl, når sensor elementet bliver belagt med klistret materiale, væskefilm, støv, med mere. RF Admittance teknologien er særligt egnet til vanskelige proces miljøer og kan anvendes til alle typer væsker, opslemninger, slam, pulvere, granulater, sten og skillefase.

Leveringsprogrammet omfatter instrumenter til måling af grænseniveau og kontinuerlig niveaumåling, samt en række standard designs til specielle anvendelser, og inline analysatorer for måling af vandindhold i olier samt koncentration i blandinger.

Der er et meget stort antal følerelementer til rådighed som passer til næsten ethvert anvendelses krav.

Niveaumålere til generel anvendelse

Niveaumålere til specielle anvendelser

– ClearLine in-line væske detektorer for indikation af tomt rør. Designet til at beskytte pumper mod at løbe tør.
– Højtemperatur niveauvagter op til 815 °C til flyveaske og andre faste stoffer ved høj temperatur.
– Multipoint med flere kontakt punkter på samme sensorstav. Ideel til styring af niveau i pumpebrønd
– Plugged Chute detektor for indikation af tilstopning af kanaler der bruges til transport af faste materialer.
– Desalter/Dehydrator skillefase transmittere der måler positionen af olie/vand skillefasen i separatorer etc.
– Smart CheckWell til niveau måling i vandboringer.

Analyse af koncentration i blandinger

– Cut-Monitor til måling af op til 80% vandindhold i flydende kulbrinter, som f.eks. olier og smøreolier.

Vejledning i instrumentvalg

Drexelbrooks selection guide viser hvilket instrument der passer bedst til din anvendelse
Link til Point Level Sytem selection guide
Link til Continous Level Sytem selection guide

Applikations noter

Over 40 års erfaring og viden om instrumenternes anvendelse er samlet i en omfattende database med oplysninger om applikationerne.
Link til applikations noter

Oil and Gas Solutions
Coal and Fly Ash Solutions

Kemtrak Fotometre

In-line og real time.

Kemtrak AB producerer high end procesfotometre, fluorescence- og turbiditetstransmittere.

Simpel i anvendelse og nul vedligehold.

Fotometre for inline måling af  

Emulsioner, Suspensioner, Dispersioner, Koncentrationer,

Turbiditet, Protein, Interface, Olie i vand, Farve (ASTM, Saybolt, Icumsa),

 

Analyse og koncentrationsmåling

Kemtrak AB er førende leverandør af industrielle fiberoptiske UV-VIS-NIR fotometer systemer til analytiske løsninger i proces. Proces fotometrene er baseret på måling af absorberet lys eller reflekteret lys.

Lisco Analytical ApS tilbyder gerne egnet instrument til en given applikation, men møder vi nye opgaver vender vi sagen med Kemtrak der meget gerne bidrager med løsning af specifikke applikationer, også meget gerne selv om det  ”bare” er et instrument – som en start.

Kemtrak er store nok til at levere til et utal af applikationer – til alle relevante brancher – men samtidig små nok til at gå i dybden med en opgave de måske skal løse for første gang.

Kemtrak AB bruger allernyeste genaration af fiberoptik, hvilket betyder at der i målesonden ikke er nogen elektronik, ingen varmeudvikling ved målesonden og ingen udskiftning af ”udbrændte” lamper i tide og utide.

Måling af kritiske procesparametre med Kemtrak inline fotometer bidrager til at sikre optimal overvågning og sikkerhed i produktionsenhederne. Dette fører til reducerede produktionsomkostninger, øget produktkvalitet, og en forbedring af sikkerheden i produktionsmiljøet.

Kemtrak model NBP007

  • Robust industrielt design
  • Fiberoptik – al elektronik, lamper og detektorer I kabinettet – ingen elektronik I sensoren – ingen varmeudvikling i sensor-huset.
  • Ingen vedligehold – long-life lamper, ingen bevægelige dele.
  • Bred vifte af måleområder og applikationer
  • Ingen efterkalibrering nødvendig

Kemtrak model NBP007

  • Back scatter version
  • Ø12 PG12,5 ”pH-style” probe, eller DN25 TriClamp

Wedgewood Fotometre Service Parts

southfork

South Fork Instruments har mange års erfaring som leverandør af innovative instrumenter og reservedele til Photometrer, og yder ekspert rådgivning og support.

Plug-in UV Lamps for in-line UV photometer

pic1 (1)

Lamperne er designet som en direkte erstatning for de fabriksinstallerede standard lamper i Wedgewoods Model AF44 og AF46 UV Analyzere.
De nye lamper har en forstærket lysbue, der giver et mere stabilt signal under målingen. Alle lamper er testet for stabilitet før levering og er garanteret at passe ind i lampehusene på Wedgewoods Model AF44 og Model AF46

 

 

To typer kan leveres:

 • S-1415-0150-00 280 nm Phosphor coated lampe
 • S-1415-0160-00 254 nm lampe med klart glas

Size Specifikationer

Diameter of Body: 0.43”
Diameter of Glass: 0.354”
Length of Glass: 1.075”
Overall Length: 2.375”

Guaranteed Life:

Phosphor Coated Lamps: 1 yr or 3500 hrs to half minimum intensity specification (2)
1Non-Coated Lamps: 1 yr or 5000 hrs to half minimum intensity specification (2)

Minimum Intensity Specification:

Non-Coated Lamps: 27 uW/cm2 @20cm (1)
1Non-Coated Lamps: 0.23 uW/cm2 @20cm (1)

(1) New lamp operating on standard High Frekvency Power Supply at 20 mA at Primary Wavelength
(2) Whichever comes first

Optiske Interferens Filtre for in-line UV photometer

Filtererne er designet som en direkte erstatning de de fabriksinstallerede filtre i Wedgewoods Model AF42, AF44 og Model AF46 UV Analyzere.

Der er anvendt state-of-the-art deposition teknologi til at give en konsistent og pålidelig båndpas karakteristik for fotometrisk nøjagtighed, og en hård coating for at sikre robusthed over for UV-lys når de er i brug. Alle filtre testes inden levering og garanteres at passe til standard Model AF42, AF44 og Model AF46 UV Analyzer lampe- og detektor huse.

Filtersættene leveres med et test certifikat med optisk scanning der beskriver båndpas filtrenes karakteristik.

Filtrene leveres i sæt til alle modeller. Hvert sæt indeholder et måle filter og et referencefilter. Bemærk at AF46 sensorer kræver to sæt, et for hver installeret bølgelængde.

Tre typer kan leveres:

 • S-A003-0280-00 280 nm Filter set for AF44 og AF46 UV Fotometer
 • S-A003-0280-02 280 nm Filter set for AF42 UV Fotometer
 • S-A003-0254-00 254 nm Filter set for AF42, AF44 and AF46 UV Fotometer

Size Specifikationer:

Diameter: 12.5mm
Thickness: Reference 0.200″
Measurement 0.230″

Optical Specifikationer:

CWL: Stated WL ± 2nm
HBW: 10nm ± 2nm
Peak T: >/= 10% @ stated WL ± 2nm (depending upon WL and filter type)
Out of band blocking: %T < 0.001% from X-Ray to CWL-20nm & from CWL+20nm to Far IR
Wavelength shift: < 0.01nm per °C

Slamtørstofmålere fra Valmet

logo18

Valmet er en virksomhed, med stor erfaring på det miljømæssige område med nye effektive teknologier til opfyldelse af de stadigt strammere krav til vandkvalitet for både drikkevand og i forbindelse med spildevandsbehandling. Spilde- og drikkevandanlæg er omfattende i størrelse, især i byerne, hvor også det omkringliggende samfund er forbundet til anlæggene.

Spektrometer til proces og laboratorie

spektro_tech5_logo_ny

Enkelt- eller multikomponent analyse og koncentrations måling

Tec5 er førende leverandør af industrielle fiber optiske UV-VIS-NIR spektrometer systemer til analytiske løsninger i proces og laboratorie. Proces spektrometrene er baseret på Diode Array detektor teknologi (PDA) og anvender Tec5’s nye MultiSpec®Pro software.

Lisco Analytical anvender Tec5 teknologi til løsning af specifikke applikationer, og er samarbejdspartner med Tec5 på projekter og support.

In-line måling og registrering af spektra i real tid giver information om proces mediets sammensætning, koncentration og andre kemiske parametre i væsker og gasser. Proces spektrometrene giver et “fingeraftryk af processen” der anvendes til overvågning og kontrol af processen, sporanalyse, kvalitetskontrol, miljøkontrol m.m.

I pharmaceutisk produktion anvendes spektroskopiske teknikker ved implementeringen af PAT (Process Analytical Technology). Måling af kritiske proces parametre med in-line spektrometer bidrager til at sikre optimal proces overvågning og sikkerhed i produktionsenhederne. Dette fører til reducerede produktionsomkostninger, øget produktkvalitet, og en forbedring af sikkerheden i produktions miljøet.

Leveringsprogram

 • CompactSpec® II Process Spectrometer
 • MultiSpec® Systems

Skumkontrol & måling

Hycontrol er førende på markedet med sensorer og systemer til kontrol af skum. Skumsensorerne er udelukkende designet til at detektere skum i vandbaserede og ikke-vandbaserede væsker.

Anvendelser

Skum er et stort problem i mange bioteknologiske og andre industrielle processer.
Typiske anvendelsesområder er produktion af føde- og drikkevarer, tryksværte og maling, vand- og
spildevandsbehandling samt biogasproduktion, hvor sensorerne sidder i reaktorer, inddampere, anlæg
for vacuum køling og aerobe såvel som anaerobe fermentorer. Er der et helt specielt skumproblem i en
industri er Charis i stand til at udvikle både hardware og software for løsning af problemet.

Fordele ved bedre skumkontrol

– Øget gennemløb i produktionen ved at reducere nedetiden
– Reduceret produkt tab
– Tilsætning af antiskum optimeres og omkostninger reduceres
– Reduceret spild og forurening på grund af skum overløb

Skum kontrol – forklaret

Seks powerpoint slides for demonstration af den grundlæggende metode til skum control med Hycontrol skum kontrol system.

Skum kontrolsystemer – produktsortiment

IMA Sensing® technology – giver immunitet overfor tilsmudsning af sensoren

Med den patenterede Multi Action sensing teknologi “IMA Sensing® technology” er Hycontrol sensorer i stand til at skelne mellem de resterende belægninger af skum og produkt, der bygger op på selve sensoren, og det skum, der opstår under processen. Grundet denne unikke teknologi har sensorerne stor nøjagtighed og høj pålidelighed.

Skumsensoren ignorerer den uundgåelige tilsmudsning samtidig med, at den fortsat overvåger skummet. Uanset hvor meget sensoren bliver belagt, eller hvor tæt og klæbrig belægningen end er, gør den unikke konstruktion det muligt af måle skummet under hele procesforløbet

Billedet til højre viser en Hycontrol sensor belagt med en klæbrig masse af skum og produkt. Målestrømmen, der er vist i rødt, strømmer fortsat kun gennem skummet. Den blå linje repræsenterer lækstrømmen som drives af beskyttelseselektroden. Dette gør det muligt for sensoren at fungere, da lækstrømmen måles separat og ikke som en del af skum signalet.

Ofte er det ikke muligt at forhindre opbygning af belægninger, men “IMA Sensing® technology” gør det muligt for sensoren at fungere pålideligt trods omfattende belægning eller tilsmudsning. Du kan se en kort video demonstration af hvordan “IMA Sensing® technology” virker, venligst klik her

Fotografierne til venstre viser en Braun fermentor, der er belagt med produkt. På det forstørrede billede peger den røde pil på sensoren. Det ses, at den er fuldstændig tildækket med materiale, men den var stadig fuld funktionsduelig, da beholderen blev åbnet. Brugeren blev så forbløffet, at han tog et fotografi og sendte det til Hycontrol.

Ledningsevne og koncentrationsmålere

logo18

Valmet leverer i dag de ledningsevnemålere, der tidligere blev produceret af det Danske firma Kemotron. Denne produktion blev overtaget i 2008 af det Finske firma Metso, hvorefter Valmet overtog Metso’s instrument division inkl. ledningsevnemålere.

De produceres hos Valmet i deres Kajaani Service Center, der er en del af Valmets Automation Business Line.

Refraktometer

logo11

K-Patents blev i 2019 købt af den Finske koncern Vaisala med det primære formål at styrke væksten og sikre generationsskifte. Instrumenterne er fortsat mærket “K-Patents”, og det vil fortsætte. ligesom det verdensomspændende forhandlernet

K-Patents er førende leverandør af proces refraktometre til industriel proces overvågning og kontrol. Refraktometrene bruges til måling af koncentration i opløsninger i alle typer af væsker og blandinger.

K-Patents refraktometer giver en pålidelig og præcis real tidsmåling, ideel til procesoptimering og kontrol. Produkt kvalitet og batch tider kontrolleres mere præcist og omkostningerne reduceres. Tidskrævende og kostbare prøveudtagninger erstattes af en kontinuerlig inline refraktometer måling, der er praktisk talt service og vedligeholdelsesfri.

Link til Refraktivt Index Måleprincip

Koncentration (vægt-%)
Liquid density (% tørstof)
Brydningsindeks (R.I.)
BRIX

Level Measurement Solutions for all applications and industries

ametek

Analysis of Concentration

AMETEK Drexelbrook is a well-known supplier of reliable and robust level solutions for virtually every industry such as chemical, petrochemical, power, water and wastewater, food and beverage, pharma, pulp and paper, mining, automotive, and many others.

Tilbage til toppen