Summit electronicsCopenhagen Pump
Print Friendly, PDF & Email

Products

Brix-Måling

logo11

K-Patents  blev i 2019 købt af den Finske koncern Vaisala med det formål at styrke væksten og sikre generationsskifte. Instrumenterne er fortsat mærket “K-Patents”, og det vil fortsætte, ligesom det verdensomspændende forhandlernet.

K-Patents er førende leverandør af BRIX målere til proces overvågning og kontrol i sanitære produktioner. Refraktometrene anvendes i bredt omfang til måling af BRIX og koncentration i alle typer af væsker og blandinger indenfor levnedsmidler, drikkevarer, mejerier, farma og biotek.  K-Patents refraktometer giver en pålidelig og præcis real tidsmåling, ideel til procesoptimering og kontrol. Produkt kvalitet og batch tider kontrolleres mere præcist og omkostningerne reduceres. Tidskrævende og kostbare prøveudtagninger erstattes af en kontinuerlig inline refraktometer måling, der er praktisk talt service og vedligeholdelsesfri.

Link til Refraktivt Index Måleprincip

Koncentration (vægt-%)
Væskedensitet(% Tørstof)
Brydningsindeks (R.I.)
BRIX

K-Patents Sanitære Refraktometre er 3-A godkendt og EHEDG certificeret til at opfylde de højeste krav til hygiejniske anvendelse indenfor levnedesmiddel produktion og  pharmaceutisk produktion.

CHEDGA3

Kemtrak Fotometre

In-line og real time.

Kemtrak AB producerer high end procesfotometre, fluorescence- og turbiditetstransmittere.

Simpel i anvendelse og nul vedligehold.

Fotometre for inline måling af  

Emulsioner, Suspensioner, Dispersioner, Koncentrationer,

Turbiditet, Protein, Interface, Olie i vand, Farve (ASTM, Saybolt, Icumsa),

 

Analyse og koncentrationsmåling

Kemtrak AB er førende leverandør af industrielle fiberoptiske UV-VIS-NIR fotometer systemer til analytiske løsninger i proces. Proces fotometrene er baseret på måling af absorberet lys eller reflekteret lys.

Lisco Analytical ApS tilbyder gerne egnet instrument til en given applikation, men møder vi nye opgaver vender vi sagen med Kemtrak der meget gerne bidrager med løsning af specifikke applikationer, også meget gerne selv om det  ”bare” er et instrument – som en start.

Kemtrak er store nok til at levere til et utal af applikationer – til alle relevante brancher – men samtidig små nok til at gå i dybden med en opgave de måske skal løse for første gang.

Kemtrak AB bruger allernyeste genaration af fiberoptik, hvilket betyder at der i målesonden ikke er nogen elektronik, ingen varmeudvikling ved målesonden og ingen udskiftning af ”udbrændte” lamper i tide og utide.

Måling af kritiske procesparametre med Kemtrak inline fotometer bidrager til at sikre optimal overvågning og sikkerhed i produktionsenhederne. Dette fører til reducerede produktionsomkostninger, øget produktkvalitet, og en forbedring af sikkerheden i produktionsmiljøet.

Kemtrak model NBP007

  • Robust industrielt design
  • Fiberoptik – al elektronik, lamper og detektorer I kabinettet – ingen elektronik I sensoren – ingen varmeudvikling i sensor-huset.
  • Ingen vedligehold – long-life lamper, ingen bevægelige dele.
  • Bred vifte af måleområder og applikationer
  • Ingen efterkalibrering nødvendig

Kemtrak model NBP007

  • Back scatter version
  • Ø12 PG12,5 ”pH-style” probe, eller DN25 TriClamp

Wedgewood Fotometre Service Parts

southfork

South Fork Instruments har mange års erfaring som leverandør af innovative instrumenter og reservedele til Photometrer, og yder ekspert rådgivning og support.

Plug-in UV Lamps for in-line UV photometer

pic1 (1)

Lamperne er designet som en direkte erstatning for de fabriksinstallerede standard lamper i Wedgewoods Model AF44 og AF46 UV Analyzere.
De nye lamper har en forstærket lysbue, der giver et mere stabilt signal under målingen. Alle lamper er testet for stabilitet før levering og er garanteret at passe ind i lampehusene på Wedgewoods Model AF44 og Model AF46

 

 

To typer kan leveres:

 • S-1415-0150-00 280 nm Phosphor coated lampe
 • S-1415-0160-00 254 nm lampe med klart glas

Size Specifikationer

Diameter of Body: 0.43”
Diameter of Glass: 0.354”
Length of Glass: 1.075”
Overall Length: 2.375”

Guaranteed Life:

Phosphor Coated Lamps: 1 yr or 3500 hrs to half minimum intensity specification (2)
1Non-Coated Lamps: 1 yr or 5000 hrs to half minimum intensity specification (2)

Minimum Intensity Specification:

Non-Coated Lamps: 27 uW/cm2 @20cm (1)
1Non-Coated Lamps: 0.23 uW/cm2 @20cm (1)

(1) New lamp operating on standard High Frekvency Power Supply at 20 mA at Primary Wavelength
(2) Whichever comes first

Optiske Interferens Filtre for in-line UV photometer

Filtererne er designet som en direkte erstatning de de fabriksinstallerede filtre i Wedgewoods Model AF42, AF44 og Model AF46 UV Analyzere.

Der er anvendt state-of-the-art deposition teknologi til at give en konsistent og pålidelig båndpas karakteristik for fotometrisk nøjagtighed, og en hård coating for at sikre robusthed over for UV-lys når de er i brug. Alle filtre testes inden levering og garanteres at passe til standard Model AF42, AF44 og Model AF46 UV Analyzer lampe- og detektor huse.

Filtersættene leveres med et test certifikat med optisk scanning der beskriver båndpas filtrenes karakteristik.

Filtrene leveres i sæt til alle modeller. Hvert sæt indeholder et måle filter og et referencefilter. Bemærk at AF46 sensorer kræver to sæt, et for hver installeret bølgelængde.

Tre typer kan leveres:

 • S-A003-0280-00 280 nm Filter set for AF44 og AF46 UV Fotometer
 • S-A003-0280-02 280 nm Filter set for AF42 UV Fotometer
 • S-A003-0254-00 254 nm Filter set for AF42, AF44 and AF46 UV Fotometer

Size Specifikationer:

Diameter: 12.5mm
Thickness: Reference 0.200″
Measurement 0.230″

Optical Specifikationer:

CWL: Stated WL ± 2nm
HBW: 10nm ± 2nm
Peak T: >/= 10% @ stated WL ± 2nm (depending upon WL and filter type)
Out of band blocking: %T < 0.001% from X-Ray to CWL-20nm & from CWL+20nm to Far IR
Wavelength shift: < 0.01nm per °C

Slamtørstofmålere fra Valmet

logo18

Valmet er en virksomhed, med stor erfaring på det miljømæssige område med nye effektive teknologier til opfyldelse af de stadigt strammere krav til vandkvalitet for både drikkevand og i forbindelse med spildevandsbehandling. Spilde- og drikkevandanlæg er omfattende i størrelse, især i byerne, hvor også det omkringliggende samfund er forbundet til anlæggene.

Skumkontrol & måling

Hycontrol er førende på markedet med sensorer og systemer til kontrol af skum. Skumsensorerne er udelukkende designet til at detektere skum i vandbaserede og ikke-vandbaserede væsker.

Anvendelser

Skum er et stort problem i mange bioteknologiske og andre industrielle processer.
Typiske anvendelsesområder er produktion af føde- og drikkevarer, tryksværte og maling, vand- og
spildevandsbehandling samt biogasproduktion, hvor sensorerne sidder i reaktorer, inddampere, anlæg
for vacuum køling og aerobe såvel som anaerobe fermentorer. Er der et helt specielt skumproblem i en
industri er Charis i stand til at udvikle både hardware og software for løsning af problemet.

Fordele ved bedre skumkontrol

– Øget gennemløb i produktionen ved at reducere nedetiden
– Reduceret produkt tab
– Tilsætning af antiskum optimeres og omkostninger reduceres
– Reduceret spild og forurening på grund af skum overløb

Skum kontrol – forklaret

Seks powerpoint slides for demonstration af den grundlæggende metode til skum control med Hycontrol skum kontrol system.

Skum kontrolsystemer – produktsortiment

IMA Sensing® technology – giver immunitet overfor tilsmudsning af sensoren

Med den patenterede Multi Action sensing teknologi “IMA Sensing® technology” er Hycontrol sensorer i stand til at skelne mellem de resterende belægninger af skum og produkt, der bygger op på selve sensoren, og det skum, der opstår under processen. Grundet denne unikke teknologi har sensorerne stor nøjagtighed og høj pålidelighed.

Skumsensoren ignorerer den uundgåelige tilsmudsning samtidig med, at den fortsat overvåger skummet. Uanset hvor meget sensoren bliver belagt, eller hvor tæt og klæbrig belægningen end er, gør den unikke konstruktion det muligt af måle skummet under hele procesforløbet

Billedet til højre viser en Hycontrol sensor belagt med en klæbrig masse af skum og produkt. Målestrømmen, der er vist i rødt, strømmer fortsat kun gennem skummet. Den blå linje repræsenterer lækstrømmen som drives af beskyttelseselektroden. Dette gør det muligt for sensoren at fungere, da lækstrømmen måles separat og ikke som en del af skum signalet.

Ofte er det ikke muligt at forhindre opbygning af belægninger, men “IMA Sensing® technology” gør det muligt for sensoren at fungere pålideligt trods omfattende belægning eller tilsmudsning. Du kan se en kort video demonstration af hvordan “IMA Sensing® technology” virker, venligst klik her

Fotografierne til venstre viser en Braun fermentor, der er belagt med produkt. På det forstørrede billede peger den røde pil på sensoren. Det ses, at den er fuldstændig tildækket med materiale, men den var stadig fuld funktionsduelig, da beholderen blev åbnet. Brugeren blev så forbløffet, at han tog et fotografi og sendte det til Hycontrol.

Ledningsevne og koncentrationsmålere

logo18

Valmet leverer i dag de ledningsevnemålere, der tidligere blev produceret af det Danske firma Kemotron. Denne produktion blev overtaget i 2008 af det Finske firma Metso, hvorefter Valmet overtog Metso’s instrument division inkl. ledningsevnemålere.

De produceres hos Valmet i deres Kajaani Service Center, der er en del af Valmets Automation Business Line.

Refraktometer

logo11

K-Patents blev i 2019 købt af den Finske koncern Vaisala med det primære formål at styrke væksten og sikre generationsskifte. Instrumenterne er fortsat mærket “K-Patents”, og det vil fortsætte. ligesom det verdensomspændende forhandlernet

K-Patents er førende leverandør af proces refraktometre til industriel proces overvågning og kontrol. Refraktometrene bruges til måling af koncentration i opløsninger i alle typer af væsker og blandinger.

K-Patents refraktometer giver en pålidelig og præcis real tidsmåling, ideel til procesoptimering og kontrol. Produkt kvalitet og batch tider kontrolleres mere præcist og omkostningerne reduceres. Tidskrævende og kostbare prøveudtagninger erstattes af en kontinuerlig inline refraktometer måling, der er praktisk talt service og vedligeholdelsesfri.

Link til Refraktivt Index Måleprincip

Koncentration (vægt-%)
Liquid density (% tørstof)
Brydningsindeks (R.I.)
BRIX

Process Spectrometers

Single- or multicomponent analysis and concentration measurement

Solvias provide process analytical solutions based on spectroscopic techniques, such as UV/ VIS spectroscopy. Process Analytical Technology (PAT) principles and tools are integrated in the analytical solutions, and generates valuable process data to ensure optimal process monitoring and safety in your production units..

Proces tomografi

Industrial Tomography Systems plc (ITS) er en verdens leder inden for procestomografi.
Virksomheden tilbyder en række elektriske og akustisk baserede tomografisystemer til forskning og udvikling samt til proces applikationer. Disse er unikke og baserede på patenterede teknologier, ekspertise og dybdegående viden, bygget op over mere end 10 års utallige applikationer. Instrumentering, software og sensorer fra ITS bliver brugt til at karakterisere en bred vifte af multifase processer omfattende opblanding, separation, flow og reaktioner.

Elektrisk proces tomografi er en måleteknik, der anvendes til at få information om indholdet af tanke og rør. Tomografi gør det muligt at estimere den rumlige fordeling af faser og kemikalier inde i tanke og rørledninger og få en øjeblikkeligt feedback på reaktionsprocesser eller effektiviteten af stoftransport.

ITS tilbyder elektrisk tomografi instrumentering, software, sensorer og teknisk support. Elektroderne kan være placeret omkring periferien af en tank eller et rør på en sådan måde, at de er i elektrisk kontakt med procesmediet men uden at påvirke flow eller bevægelser af mediet, eller de kan være placeret på en prelplade eller en dyppesensor.

Teknologi

De grundlæggende principper i elektrisk tomografi er at måle elektrisk modstand/ ledningsevne, og kombinere måledataene til at give information om elektriske egenskaber henover tværsnittet i en tank eller et rør. Disse informationer kan blive relateret til fase koncentration, flow karakteristika, homogenitet, temperatur og en bred vifte af andre egenskaber Et enkelt datasæt (over 100 målinger) kan gennemføres på mindre end 40 millisekunder.

De hentede data bliver herefter behandlet af matematiske modeller i softwaren og herved opnås et visuelt billede af procesbetingelserne som f.eks. fordelingen af faser i en multifase proces og kvalitet/konsistens ved gentagne målinger af et volumen. Tomografidata er typisk præsenteret som et visuelt farvekodet billede hvor rød viser ledende og blå viser ikke-ledende materialer. Hvert billede (tomogram) er sammensat af en række ledningsevne målinger.

Applikationer

ITS systemer er meget udbredte i den farmaceutiske, fødevare og husholdningsprodukt, olie og gas, kernekraft og mineral industrien – og giver data, som gør det muligt for kunderne at forbedre effektiviteten, måle og forbedre kvaliteten, afkorte reaktionstider, øge udbyttet, karakterisere partikelstørrelsesfordeling, undersøge multikomponent flow og udvikle nye eller forbedre blandingsprocesser.

Typiske eksempler er:

Blanding: Væske-væske/ gas-væske/ faststof-væske

Flow: Væske-væske/ gas-væske/ faststof-væske/ multifase flow

Separation: Hydrocykloner/ Packed Beds/ detektering af niveau af forskellige faser

Reaktioner: Radial Flow CFD Validering,/ polymerisering/ Krystallisation

Tomografi systemer

ERT: Electrical Resistance Tomography. Bruges i multifase systemer hvor hver fase har meget forskellig ledningsevne. Dette gør ERT til en kraftfuld teknik ved studie af processer som mixing, flow og separering, hvor reaktanter eller produkter har forskellig ledningsevne som f.eks. krystallisation. ERT anvendes hvor materialerne er ledende som f.eks. vand, syrer, baser og ioniske opløsninger.

ECT: Electrical Impedance Tomography. Bruges hvor et bulk materiale ikke er elektrisk ledende. I et ECT tomogram står rød for høj dielektrisk værdi (f.eks. olie) og blå for lav dielektrisk værdi (f.eks. luft). ECT bruges derfor hvor materialerne ikke er elektrisk ledende f.eks. luft/olie. Hvis processen skifter fra at være ikke elektrisk ledende til elektrisk ledende eller vice versa kan et kombineret ECT/ERT system anvendes. Eksempler kan være polymerisering, tørring eller multifase flow.

EIT: Electrical Impedance Tomography. ERT og EIT bruges I flæng og forveksles ofte. EIR måler både de ledende og capacitive komponenter i materialet. Det gør det muligt at skelne mellem ledende materialer, så der kan differentieres på basis af deres egenskaber. Som eksempel er organiske materialer i suspensioner en signifikant capacitiv komponent og kan skelnes fra ioniske næringsstoffer.

Proces Viskosimeter

logo13

Viskositets måling i alle typer væsker og flydende medier

Hydramotion er anerkendt som teknologisk førende indenfor in-line måling af viskositet, og har gennem årerne udviklet og perfektioneret et industrielt sensor design baseret på mekanisk vibration / resonans

Anvendelse

Viskositet anvendes i kemisk industri og i levnedsmiddelproduktion til direkte proces kontrol og procesoptimering eller som en parameter til kvalitetskontrol. Andre industrielle områder hvor viskositet er en vigtig proces parameter er, biotech, olie, plastik, maling og tryksværte.

Vibrerende viskosimetre er velegnede til at måle på ikke-Newtonske flydende medier, som pseudoplastiske væsker. Hydramotion proces viskosimetre måler viskositeten i pseudoplastiske væsker med samme repeterbarhed som i Newtonske væsker, hvilket gør dem særlig velegnede til overvågning og kontrol af processer med disse typer væsker, der er almindelig forekommende.

Sensorer og processorer

Sensorerne er kompakte og udført i helsvejst rustfrit stål, de er meget robuste og kan leveres i forskellige materialer. Fra sensorens overflade trænger forskydningsbølgen kun nogle få mm ud i væsken, hvilket gør det muligt at montere sensoren meget tæt på væggen af et rør eller en tank. Processoren har indgang for et temperatur signal, der muliggør korrektion af viskositeten til en reference temperatur. Processoren tilsluttes sensoren med et standard tre leder skærmet kabel og kan placeres op til 1000 meter fra sensoren.

Viskosimetre

Der er generelt anvendelige industri viskosimetre designet til opfylde de industrielle anvendelsers forskellige tekniske krav, og der er viskosimetre designet til specifikke applikationer.

Tilbage til toppen