Summit electronicsCopenhagen Pump

Spektrometer til proces og laboratorie

spektro_tech5_logo_ny

Enkelt- eller multikomponent analyse og koncentrations måling

Tec5 er førende leverandør af industrielle fiber optiske UV-VIS-NIR spektrometer systemer til analytiske løsninger i proces og laboratorie. Proces spektrometrene er baseret på Diode Array detektor teknologi (PDA) og anvender Tec5’s nye MultiSpec®Pro software.

Lisco Analytical anvender Tec5 teknologi til løsning af specifikke applikationer, og er samarbejdspartner med Tec5 på projekter og support.

In-line måling og registrering af spektra i real tid giver information om proces mediets sammensætning, koncentration og andre kemiske parametre i væsker og gasser. Proces spektrometrene giver et “fingeraftryk af processen” der anvendes til overvågning og kontrol af processen, sporanalyse, kvalitetskontrol, miljøkontrol m.m.

I pharmaceutisk produktion anvendes spektroskopiske teknikker ved implementeringen af PAT (Process Analytical Technology). Måling af kritiske proces parametre med in-line spektrometer bidrager til at sikre optimal proces overvågning og sikkerhed i produktionsenhederne. Dette fører til reducerede produktionsomkostninger, øget produktkvalitet, og en forbedring af sikkerheden i produktions miljøet.

Leveringsprogram

 • CompactSpec® II Process Spectrometer
 • MultiSpec® Systems

Spektrometre

Compact Spec ® II
  er et hurtigt og robust UV-VIS-NIR spektrometer system i et skab af rustfrit stål (IP54) med en integreret PC og TFT touchscreen. Systemet fås til forskellige spektralområder og bølgelængdeopløsning. De integrerede spektrometer moduler er højtydende langtidsstabile optiske komponenter fra Carl Zeiss med høj pålidelighed og uden bevægelige dele. Hurtig og robust multiplexer teknologi giver mulighed for måling med op til 8 kanaler uden at miste hastighed og stabilitet. En særskilt reference kanal garanterer driftfri målinger. Fiber optik kombineret med indstiks prober og flow celler muliggør måling direkte i rør eller reaktionstanke. Som standard er Compact Spec II udstyret med en Vortex køleenhed til at modstå høje temperatur i omgivelserne.
 
CompactSpec® II EEx p
  er en tryksat Ex-version til montage i produktionsområder med eksplosionsfare, Det betyder at der kan anvendes korte optiske fiber kabler så man undgår lystab ved attenuering.

Fordele ved CompactSpec® II

 • Perfekt egnet til krævende procesapplikationer
 • Moderne detektor array-teknologi uden bevægelige dele
 • Tilgængeligt spektralområde: 190 - 2150 nm
 • Hurtig, præcis, robust
 • Ingen drift grundet indbyggede referencer
 • Standard fiberoptisk SMA konnektor.
 • Elektrisk og optisk multiplex teknologi
 • Stabile lyskilder med lang levetid.
 • Fås i EExp eksplosions sikker versioner (ATEX-certificeret)
 • Proces kommunikation via OPC, Profibus eller analoge og digitale I/O (Option)
 • Solarisationsfri (SB) UV lysleder teknologi (option)
 • Leveres med MultiSpec ® Pro, en kraftfuld software pakke med moduler til data analyse såsom kemometrisk modeller (med interface til The Unscrambler, SensorLogic, GRAMS) og farvemålinger

MultiSpec®Systems

MultiSpec®
  er et modulopbygget spektrometer system indbygget i et fleksibelt 19 "-skab design. Med dette system fås en hurtig og simultan udlæsning af UV-VIS-NIR og Raman. Forskellige spektralområde, bølgelængdeopløsning og PC-interfaces er tilgængelige. Komplette spektre fås inden for millisekunder. De integrerede spektrometer moduler er højtydende langtids stabile optiske komponenter fra Carl Zeiss med høj pålidelighed og uden bevægelige dele. Moderne multiplexer teknologi gør det muligt at gennemføre multi-kanal målinger på op til 8 målepunkter. De standardiserede SMA-konnektorer på frontpanelet giver nem tilslutning af fiberoptik og forskellige prober.
MultiSpec®
  med fiberoptisk Raman laser probe til bestemmelse af et stofs kemisk struktur i et stof eller ”Fingerprint” identifikation.

Fordele ved MultiSpec ®Systemer

 • Robust og hurtig detektor-array-teknologi
 • Komplette spektre fås inden for millisekunder
 • Mulige spektralområder fra 190-2170 nm * hhv. 300 - 3100 cm-1 (Raman)
 • Modulært koncept giver høj fleksibilitet
 • Kommnikationsinterface til alle proceskontrolsystemer, f.eks. OPC, Profibus, Analog og Digital
 • Proces software - Moduler med specifikke softwaremoduler til forskellige anvendelsesområder (f.eks farvemåling og kemometri)
 • Program Interfaces (SDK) til Windows og LabVIEW
 • Samtidig drift af op til 8 sample-kanaler *
 • Parallel drift af forskellige spektrometer typer (f.eks NIR i kombination med UV-VIS)
 • Lyskilder med lang levetid og høj stabilitet (Xe flash, halogen, deuterium)
 • Ingen drift grundet indbyggede referencer
 • Standard SMA interface for tilslutning af fiberoptik og prober
 • Komplet system løsning med industriel PC, integreret i et 19 " rack (option)
*Afhængigt af typen af spektrometer

Prober og Flow Celler

Spektrometrene anvendes sammen med forskellige typer fiber optiske prober og flow celler. Oversigt over målemetoder og anvendelses eksempler

Transmission:

 • Måling af koncentration i klare opløsninger.
 • Farve bestemmelse i.h.t. APHA, Hazen, Lovibond, EBC and Sayboldt
 • Kolorimetrisk karakterisering af væsker i produktionen af levnedsmidler og drikkevarer
 • Overvågning af reaktionsforløb under kemisk syntese
 • Kontrol af kromatografiske forløb i biofarmaceutiske processer
 • Kontrol af separation på membran filter i biofarmaceutisk produktion
 • Validering af rengøring i produktion af API. Forøget effektivitet i rengøringsprocessen (CIP) med analytiske data i realtid.

Reflectance:

 • Multikomponent analyse i heterogene systemer.
 • Overvågning af reaktionsforløb i heterogene systemer
 • Non invasiv identifikation og karakterisering af faste stoffer.
 • Koncentration af rest solvent eller vand i faste stoffer
 • Analyse af suspensioner og emulsioner.

Transflectance: (kombination af transmission og reflectance)

 • Måling af koncentration i klare opløsninger,suspensioner eller emulsioner.
 • Farve bestemmelse i.h.t. APHA, Hazen, Lovibond, EBC and Sayboldt
 • Overvågning af reaktionsforløb under kemisk syntese
 • Kontrol af kromatografiske forløb i biofarmaceutiske processer
 • Kontrol af separation på membran filter i biofarmaceutisk produktion
 • Koncentrationsforløb under fermentering

ATR (Attenuated total refletance)

 • Direkte måling af koncentration i klare koncentrerede opløsninger med stor extinktions koeffeicient / absorbtionsindex, der ellers ville kræve mange fortyndinger.
 • Overvågning af reaktions forløb i heterogene katalyserede systemer
 • Analyse af koncentration i farve koncentrater
 • Kontrol af kromatografiske forløb i biofarmaceutiske processer
 • Kontrol af separation på membran filter i biofarmaceutisk produktion

Eksempler

logo12

Fiberoptisk Transmissions Flow Celle

BIOPRO Flow Celle fra Solvias
 • Optiske vinduer af safir
 • CIP/SIP kompatibelt
 • Installation direkte i procesrør med sanitær clamp eller flange

Fiberoptisk Transmissions Probe

ZAFIRO immersions probe fra Solvias
 • Optiske vinduer af safir
 • Designet til direkte nedsænkning i containere, reaktorer, og rør.
 • Optisk vejlængder fra 1, 2, 5, 10, til 15 mm.
Tilbage til toppen