Summit electronicsCopenhagen Pump
Print Friendly, PDF & Email

Valmet Sludge Dewatering Optimizer, Valmet SDO

Afvanding af slam er en vigtig proces i spildevandsanlæg, men finder også sted i industrielle anlæg.
Både strengere miljømæssige krav og ønske om optimering, betyder at realtidsdata i en kontinuerlig strøm er fremtidsløsningen fremfor laboratorieanalyser.

Valmets SDO hjælper til at klare disse udfordringer med en kontinuerlig og effektiv optimering.

Valmet SDO behandler resultaterne fra både Valmet TS og Valmet LS i en multivariabel forprogrammeret kontrolmodel (MPC) og automatiserer doseringen af polymer og drejningsmomentet for centrifugen.