Summit electronicsCopenhagen Pump
Print Friendly, PDF & Email

Slamtørstofmålere fra Valmet

logo18

Valmet er en virksomhed, med stor erfaring på det miljømæssige område med nye effektive teknologier til opfyldelse af de stadigt strammere krav til vandkvalitet for både drikkevand og i forbindelse med spildevandsbehandling. Spilde- og drikkevandanlæg er omfattende i størrelse, især i byerne, hvor også det omkringliggende samfund er forbundet til anlæggene.

Valmets systemer kan bruges i både industrielle og kommunale spildevandsanlæg til selv de mest krævende applikationer. Mulige målesteder er vist i ovenstående flowsheet.

Klik på billedet og gør det også på billedet der kommer fra Valmets side, så kan du se de forskellige muligheder.

Valmet Total Solid Measurement, Valmet TS er en ny in-line slamtørstof måler baseret på Mikrobølgeteknologi

Valmet Total Tørstof Måler, Valmet TS, er en in-line måler, som bruges til måling af totaltørstof i slam i spildevandsrensningsanlæg. Måleren er baseret på mikrobølgeteknologi, en teknologi, som Valmet har stor viden om og mange års erfaring med.

Egenskaber

Med Valmet TS kan der måles fra 0 – 35 % TS i slam i alle de processer, hvor man ønsker en sand og hurtig værdi for indholdet af slamtørstof, så man hurtigt kan gribe ind i processen.

Fordele

 • Kontinuerlige realtidsmålinger
 • Vedligeholdelsesfri
 • Kræver kun 1 punkts kalibrering
 • Betyder færre laboratoriemålinger
 • Lavere energiforbrug
 • Hurtig tilbagebetalingstid

Ved anvendelse i forbindelse med rådnetanke tillige

 • Fastholdelse et højt, optimeret totalt tørstofindhold i slammet
 • Bedre proceskontrol og betydelige besparelser
 • Øget kapacitet

I forbindelse med afvanding af slam opnås

 • Reduktion i tilsætning af polymere og kemikalier
 • Tørstofindholdet i det afvandede slam øges og stabiliseres
 • Bedre afvanding og lavere transportomkostninger for slammet
 • Højere forbrændingsevne af slam
 • Lavere energiforbrug
 • Færre omkostninger til vedligehold

Valmet DS – Tørstofmåler for afvandet slam

Valmet DS tørstofmåler monteres direkte under afgang/afkast fra dekanter eller anden afvandingssystem.

Måleren trækker slamkagen igennem en målecelle og returnerer materialestrømmen til hovedstrømmen.

Måleren har fundet indpas som den eneste på markedet der skaber målinger med pålidelige resultater, med målinger i området 15 til 45% tørstof (endda også højere i visse tilfælde). 

 

Egenskaber

Ved hjælp af en skruetransportør trækkes det frit faldende slam ind i måleren og presses retur umiddelbart efter det har passeret målekammeret hvor mikrobølgerne kontinuerligt detekterer tørstofindholdet. 

 

Fordele

 • Målingen bidrager direkte til bedre styring af dekanter
 • Målekammeret har ingen bevægelige dele
 • Enkel kalibrering og lavt vedligehold
 • Meget høj nøjagtighed, både absolut og gentagelse
 • Mulighed for optimal polymerdosering med besparelse
 • Højere slamkoncentration
 • Lavere transportomkostninger for slam
 • Højere brændværdi af slam
 • Færre laboratoriemålinger

Valmet Low Solid Measurement, Valmet LS

Valmets LS tørstof måler er til lavt tørstofindhold. Valmet LS giver operatørerne på spildevandsanlæg mulighed for at måle lavt tørstofindhold i vanskelige applikationer, som centrifugat fra slamcentrifuge og filtrat fra filterpresse. Tidligere har det ikke været muligt on-line at gennemføre målinger med pålidelige resultater i medier med meget lavt tørstofindhold.

Egenskaber

Ved hjælp af en centrifugalpumpe sendes en prøvestrøm kontinuerligt gennem et målekammer, der er forsynet med 2 lyskilder, LED og Laser. Når prøven passerer kammeret måles absorption, spredning og depolarisering fra begge lyskilder. Systemet aflufter, filtrerer og måler processtrømmen samtidig med, at en selvrenseanordning sørger for at holde optikken ren

 • Der måles totalt suspenderet tørstof (TSS) fra 0 – 5000 mg/l
 • Overdosering af polymer indikeres ved et luftindeks.
 • Måle cellen har optik med meget stærkt safir glas
 • Måle celle og prøvelinjen vaskes automatisk med vand ved givne tidsintervaller
 • Avanceret selvdiagnose forhindrer drift af målingen
 • Automatisk screening for rester som elastikker, plastik etc.
 • Enkel kalibrering og lavt vedligehold
 • Meget høj nøjagtighed

Fordele

 • Direkte besparelser på tilsætning af polymere
 • Øget kapacitet af slamcentrifugen
 • Mulighed for optimal polymerdosering
 • Højere slamkoncentration
 • Lavere transportomkostninger for slam
 • Højere brændværdi af slam
 • Færre laboratoriemålinger
 • Store besparelser
 • Kort tilbagebetalingstid

Valmet TCU til Valmet TS og Valmet LS

 • Forsyning 90 – 260 VAC/0.1 A
 • Kommunikation
 • Total tørstof 4 – 20 mA + HART
 • Sekundært Procestemperatur/ledningsevne 4 – 20 mA,
 • 2 inputs
 • PC tilslutning RS232
 • Profibus PA
 • Foundation FieldbusTM
 • Support til Valmet FieldCare Operating Unit, TCU Enclosure class IP 65

Valmet Sludge Dewatering Optimizer, Valmet SDO

Afvanding af slam er en vigtig proces i spildevandsanlæg, men finder også sted i industrielle anlæg.
Både strengere miljømæssige krav og ønske om optimering, betyder at realtidsdata i en kontinuerlig strøm er fremtidsløsningen fremfor laboratorieanalyser.

Valmets SDO hjælper til at klare disse udfordringer med en kontinuerlig og effektiv optimering.

Valmet SDO behandler resultaterne fra både Valmet TS og Valmet LS i en multivariabel forprogrammeret kontrolmodel (MPC) og automatiserer doseringen af polymer og drejningsmomentet for centrifugen.

Fordele

 • Optimering af Centrifuge
 • Besparelser på polymerdosering
 • Operation 24/7 uden tilstedeværelse af procesoperatør
 • Model strukturen muliggør samspil med næsten alle kontrolsystemer
 • Stor reduktion i laboratorie målinger

Valmets SDO kan installeres på én centrifuge eller hele centrifugeinstallationen. Valmet hjælper gerne med at drøfte mulighederne og tilbyde en optimal løsning for centrifuge optimering og kontrol.

Tilbage til toppen