Summit electronicsCopenhagen Pump
Print Friendly, PDF & Email

The MultiSense Range

MultiSense er et spændende nyt koncept til skum og niveau måling

MultiSense kan måle og kontrollere væskeniveauet og samtidig ignorere skummet, eller måle både væskeniveau og skumniveau med separate værdier for hver. Systemet kan også anvendes til blot at måle skumniveau nøjagtigt over et bredt område i processer, hvor skummet er kritisk. Multisense vil også detektere grænsefladerne mellem faserne i medierne, f.eks. væske og skum eller forskellige væsker.

MultiSense anvendes bl.a. til skum kontrol i bioreaktorer, niveaukontrol ved vandbehandling, flotations processer for afsværtning, genvinding af mineraler, skum kontrol på et varierende væske niveau og kontrol af væskeniveauet.

Forstå MultiSense

MultiSense – et nyt koncept.