Summit electronicsCopenhagen Pump
Print Friendly, PDF & Email

Skumkontrol & måling

Charis Technology er førende på markedet med sensorer og systemer til kontrol af skum. Skumsensorerne er udelukkende designet til at detektere skum i vandbaserede og ikke-vandbaserede væsker.

Anvendelser

Skum er et stort problem i mange bioteknologiske og andre industrielle processer.
Typiske anvendelsesområder er produktion af føde- og drikkevarer, tryksværte og maling, vand- og
spildevandsbehandling samt biogasproduktion, hvor sensorerne sidder i reaktorer, inddampere, anlæg
for vacuum køling og aerobe såvel som anaerobe fermentorer. Er der et helt specielt skumproblem i en
industri er Charis i stand til at udvikle både hardware og software for løsning af problemet.

Fordele ved bedre skumkontrol

– Øget gennemløb i produktionen ved at reducere nedetiden
– Reduceret produkt tab
– Tilsætning af antiskum optimeres og omkostninger reduceres
– Reduceret spild og forurening på grund af skum overløb

Skum kontrol – forklaret

Seks powerpoint slides for demonstration af den grundlæggende metode til skum control med Charis skum kontrol system.

Skum kontrolsystemer – produktsortiment

IMA Sensing® technology – giver immunitet overfor tilsmudsning af sensoren

Med den patenterede Multi Action sensing teknologi “IMA Sensing® technology” er Charis sensorer i stand til at skelne mellem de resterende belægninger af skum og produkt, der bygger op på selve sensoren, og det skum, der opstår under processen. Grundet denne unikke teknologi har sensorerne stor nøjagtighed og høj pålidelighed.

Skumsensoren ignorerer den uundgåelige tilsmudsning samtidig med, at den fortsat overvåger skummet. Uanset hvor meget sensoren bliver belagt, eller hvor tæt og klæbrig belægningen end er, gør den unikke konstruktion det muligt af måle skummet under hele procesforløbet

Billedet til højre viser en Charis sensor belagt med en klæbrig masse af skum og produkt. Målestrømmen, der er vist i rødt, strømmer fortsat kun gennem skummet. Den blå linje repræsenterer lækstrømmen som drives af beskyttelseselektroden. Dette gør det muligt for sensoren at fungere, da lækstrømmen måles separat og ikke som en del af skum signalet.

Ofte er det ikke muligt at forhindre opbygning af belægninger, men “IMA Sensing® technology” gør det muligt for sensoren at fungere pålideligt trods omfattende belægning eller tilsmudsning. Du kan se en kort video demonstration af hvordan “IMA Sensing® technology” virker, venligst klik her

Fotografierne til venstre viser en Braun fermentor, der er belagt med produkt. På det forstørrede billede peger den røde pil på sensoren. Det ses, at den er fuldstændig tildækket med materiale, men den var stadig fuld funktionsduelig, da beholderen blev åbnet. Brugeren blev så forbløffet, at han tog et fotografi og sendte det til Charis.

The DiFoam Range

Styresystemer til kontrol af skum – til ikke-vandbaserede skum applikationer

DiFoam skum systemerne måler og kontrollerer ikke-vandbaserede skum og væsker, såsom olie, harpiks og opløsningsmidler. Dette skumsystem adskiller sig fra SureSense systemerne ved at anvende en teknologi, der er følsom overfor de dielektriske egenskaber af mediet under test. Applikationerne omfatter skum kontrol af produkter som yacht lak, kulbrinter, opløsningsmidler samt niveau i olier og fedtstoffer, såsom kakaosmør

DiFoam sensorer

 • Sensorerne er sanitære og SIP steriliserbare
 • Montage fittings, flange, DN25, BSP, eller sanitære Tri-clamp
 • Et bredt udvalg af steriliserbare fittings fås til justerbar indbygningslængde
 • Indstikslængder fra 250 mm til 3 meter
 • Max. driftstemperatur 200 °C
 • Max. tryk 25 bar

DiFoam kontrolenheder – anvendes sammen med DiFoam sensorerne

FdiCR DiFoam kontrolenhed

 • Rack monteret i en standard 19 “rack”
 • Transmitterer et signal til et proces styresystem eller en alarm, alternativt til at styre en pumpe
  eller en ventil direkte for dosering af antiskummiddel ved hjælp af en “Delay and Shot” algoritme.

FdiCW DiFoam kontrolenhed

 • Vægmonteret, kapsling IP65
 • Transmitterer et signal til en proces styreenhed eller en alarm, alternativt til at styre en pumpe eller en
  ventil direkte for dosering af antiskummiddel ved hjælp af en “Delay and Shot” algoritme
 • Den valgfrie FCDiW/Z konfigurering inkluderer en Zener barrier for installation i Ex klassificerede
  områder

FTA Foam Tendency Analyser

Skumtendens er et mål for en procesvæskes evne til at danne skum, under givne betingelser som beluftning eller omrøring

Skumtendens analysatoren er en forebyggende tilgang til skum kontrol. I stedet for at måle det dannede skum, kan FTA’en på forhånd forudsige at skum vil opstå.

Applikationerne omfatter kølevæske til køling af turbinelejer, hvor skumning kan forårsage manglende smøring og skader. En anden applikation er til springvand, hvor tilsætning af skumdannende midler som f.eks. flydende sæbe kan vise sig både dyrt og problematisk.

FTA Skumtendens analysator med prøvetagning og antiskum pumper

 • FTA tager løbende prøver af proces væsken og skaber skum inde i et lille test kammer.
  Skummet måles derefter, og på baggrund af målingen kan der træffes de nødvendige
  foranstaltninger i selve processen, inden der sker en væsentlig opskumning.
 • En prøve hver 4 min
 • Prøvevolumen 200 ml
 • Kapsling IP65
 • Om nødvendigt kan antiskum pumpen erstattes af et intelligent interface til en proces kontrolenhed

The SureSense Range

Styresystemer til kontrol af skum – til vandbaserede skum applikationer

SureSense sensorer

 • Sensorerne fås i forskellige længder og med et bredt udvalg af fittings for montage i alle typer beholdere og fermentorer. Konstruktionen er i overensstemmelse med FDA’s retningslinjer
 • Sensorerne er sanitære, og SIP dampsteriliserbare
 • Montage fittings, flange, DN25, BSP, eller sanitære Tri-clamp
 • Et bredt udvalg af steriliserbare fittings fås til justerbar indstikslængde
 • Indstikslængder på op til 4 meter
 • Skumfølere fås også til laboratoriebrug med indstikslængder 150 mm, 250 mm og 400 mm
 • Max. driftstemperatur 150 °C (spids temp.170 °C)
 • Max. tryk 10 bar

Kontrolenheder til styring af skum – anvendes sammen med SureSense sensorerne

Kontrolenhederne har bl.a. justering af følsomheden på målingen, og det er muligt at justere både responstid og skudtid for antiskummiddel

FCW2 Kontrolenhed

 • Vægmonteret, kapsling IP65
 • Transmitterer et signal til en proces styreenhed eller en alarm, alternativt til at styre en pumpe eller
  en ventil for direkte dosering af antiskummiddel ved hjælp af en “Delay and Shot” algoritme.

FCR2 Kontrolenhed

 • Rack monteret i en standard 19 “rack”
 • Transmitterer et signal til en proces styreenhed eller en alarm, alternativt til styring af en pumpe eller
  en ventil for direkte dosering af antiskummiddel ved hjælp af en “Delay and Shot” algoritme.

FTRAN

 • FTRAN fungerer på samme måde som FCW2, men er designet til at kunne monteres i
  kundernes eksisterende elskab

FCS200 kontrolenhed med pumpe til antiskummiddel

 • FCS200 til styring af skum, er med et avanceret og robust design.
 • En membranpumpe doserer automatisk antiskummiddel til processen efter behov.
 • FCS200 kan også tilsluttes eksterne enheder, såsom proces styresystemer,
  SCADA-systemer og alarmer

FCS2 kontrolenhed til laboratoriebrug med pumpe til antiskummiddel

 • Stationært skum system med laboratorie sensorer
 • Kontrollerer og styrer skum i laboratorie processer og reaktorer
 • Integreret peristaltisk pumpe for automatisk dosering af antiskummiddel ved hjælp af en
  “Delay and Shot” algoritme.
 • Et relæ aktiveres, når skummet er detekteret
 • Et relæ aktiveres, når pumpen er i drift

FLCW2 Kontrolenhed til styring af både skum og væske

 • FLCW2 kan skelne mellem væske og skum.
 • Vægmonteret, kapsling IP65
 • FLCW2 vil detektere et stigende væskeniveau, samtidig med at væsken stiger op
  omkring skumsensoren.
 • FLCW2 kan bruges i et “stand-alone” system til at styre en pumpe eller en ventil for
  automatisk dosering af antiskummiddel ved hjælp af en “Delay and Shot” algoritme.
 • Denne enhed fås også som en 19 “rack” montage version FLCR2

The MultiSense Range

MultiSense er et spændende nyt koncept til skum og niveau måling

MultiSense kan måle og kontrollere væskeniveauet og samtidig ignorere skummet, eller måle både væskeniveau og skumniveau med

separate værdier for hver. Systemet kan også anvendes til blot at måle skumniveau nøjagtigt over et bredt område i processer, hvor skummet er kritisk. Multisense vil også detektere grænsefladerne mellem faserne i medierne, f.eks. væske og skum eller forskellige væsker.

MultiSense anvendes bl.a. til skum kontrol i bioreaktorer, niveaukontrol ved vandbehandling, flotations processer for afsværtning, genvinding af mineraler, skum kontrol på et varierende væske niveau og kontrol af væskeniveauet.

Forstå MultiSense

MultiSense – et nyt koncept.

MultiSense sensorer

 • MultiSense består af en række mikro-sensorer bygget sammen i én enhed, hvor hver
  enkelt mikro-sensor måler det materiale, den støder op til. Dette giver en stor nøjagtighed og muliggør
  at et antal separate parametre måles samtidigt.
 • Mikro-sensorerne detekterer grænsefladerne mellem faserne i materialet, f.eks. væske og skum eller
  mellem forskellige væsker
 • MultiSense kan leveres med en mikro-sensorer i forskellige længder og antal og med fittings afhængige
  af kravene til anvendelsen.
 • Belægninger på staven påvirker ikke målingen
 • Sanitær konstruktion
 • Indstikslængder fra 250 mm op til 3 meter
 • Max. driftstemperatur 180 °C
 • Max. tryk 25 bar

MultiSense styreenhed

 • Styreenheden forsyner sensorerne og behandler dataene.
 • Styreenheden kan tilsluttes op til 8 sensorer.
 • Styreenheden beregner væskens volumen ud fra højden og den indre diameter af tanken.
 • Vægmonteret, indkapsling IP65
 • Analog udgang 4-20 mA proportionalt med væskeniveauet
 • Analog udgang 4-20 mA proportionalt med skumniveauet
 • Relæ kontakter til både kontrol af både niveau og skum
 • Selvom kontrolpanelet er vist som en del af MultiSense styreenheden, kan dette flyttes til et
  eksisterende kontrolrum ved hjælp af et special kabe
Back to top