Summit electronicsCopenhagen Pump
Print Friendly, PDF & Email

Korrosions bestandige refraktometre PR-23-W og PR-23-M

Model PR-23-W og PR-23-M er robuste Proces Refraktometre designet til måling af koncentration i korrosive og kemisk aggressive væsker samt i ultra-rene finkemikalier. Koncentrationen afhænger af væskens brydningsindeks og Model PR-23-W bestemmer brydningsindekset i proces væsken ved at måle den kritiske brydningsvinkel ved hjælp af et digital CCD element. Velegnet til HCl, H2SO4, HF og andre ætsende opløsninger. Velegnet til processer med ultra-rene finkemikalier hvor væsken ikke må komme i kontakt med metal dele.