Summit electronicsCopenhagen Pump
Print Friendly, PDF & Email

Refraktometer

logo11

K-Patents blev i 2019 købt af den Finske koncern Vaisala med det primære formål at styrke væksten og sikre generationsskifte. Instrumenterne er fortsat mærket “K-Patents”, og det vil fortsætte. ligesom det verdensomspændende forhandlernet

K-Patents er førende leverandør af proces refraktometre til industriel proces overvågning og kontrol. Refraktometrene bruges til måling af koncentration i opløsninger i alle typer af væsker og blandinger.

K-Patents refraktometer giver en pålidelig og præcis real tidsmåling, ideel til procesoptimering og kontrol. Produkt kvalitet og batch tider kontrolleres mere præcist og omkostningerne reduceres. Tidskrævende og kostbare prøveudtagninger erstattes af en kontinuerlig inline refraktometer måling, der er praktisk talt service og vedligeholdelsesfri.

Link til Refraktivt Index Måleprincip

Koncentration (vægt-%)
Liquid density (% tørstof)
Brydningsindeks (R.I.)
BRIX

Kompakt Proces Refraktometer PR-23-GC

Model PR-23-GC er et industrielt refraktometer designet til anvendelser hvor der måles i små rør og bypass. PR-23-GC sensoren er let at installere i processen, enten direkte i en rørbøjning (2” eller derover) med Sandvik clamp, med eller via en Wafer flow celle (0,5”, 1” og 1,5”) i et lige rør eller by-pass, eller en 1” rør flow celle.

Den flangeløse Wafer flow celle  er et kompakt alternativ til traditionelle flow celler med flanger for rørmontage. Wafer refererer til at flowcellen er spændt sammen mellem DIN, ANSI eller JIS rørflanger med bolte og møtrikker. Wafer flow cellen er fremstillet ud i ét stykke uden svejsninger. Hvis et barskt produktionsmiljø eller aggressive proces væsker stiller særlige krav om korrosionsbestandige  materialer, kan sensoren leveres med væskeberørte dele i specielle legeringer og materialer. Begge flowceller er designet så de giver optimal strømningshastighed henover prismet på sensoren med en god selvrensende effekt.

Der kan tilvælges automatisk prismevask, samt Ex og IECEx godkendelse for anvendelse af sensoren i zone 0 og zone 2.

Probe Proces Refraktometer PR-23-GP

Model PR-23-GP er en robust industriel proces refraktometer model til nøjagtig in-line måling af koncentration i en lang række kemikalier og andre flydende medier. Sensoren er velegnet til store rør, installation i tanke og reaktorer, såsom fordampere og krystallisatorer.

Model PR-23-GP bestemmer koncentrationen af opløste faste stoffer ved en optisk måling af opløsningens brydningsindeks. Målingens nøjagtighed påvirkes ikke af partikler, bobler, sukkerkrystaller, podekorn, fibre, farve eller temperaturændringer i processen medium. Der er indbygget ethernet TCP-IP server til datalogning, upload af parametre og software. Der kan tilsluttes to PR-23 sensorer til en enkelt Transmitter så der fås en ekstra måling i et andet proces medie. K-Patents PR-23-GP kræver ingen rekalibrering eller regelmæssig vedligeholdelse. Kalibreringen kan verificeres ved hjælp af standard NIST sporbare R.I væsker og en indbygget verifikationsprocedure.

Raffinaderi Probe Refrakometer PR-23-RP

Model PR 23 RP er et robust industrielt refraktometer specielt designet til anvendelse på raffineringsanlæg og i olieindustrien. Typiske anvendelser omfatter nøjagtig koncentrationsmåling i væske blandninger, f.eks syre i alkylering, glycol eller aminer i gasproduktion og multi-produkt (råolie, brændselsolie, diesel) skillefaser under transport i rørledninger. Refraktometer sensoren installeres enten direkte på indsvejst montagefitting, eller via en 1”, 2 ” eller 3” cross flow-celle. Sensorens robuste og innovative konstruktion uden svejsninger i kombination med et selvrensende eller valgfrit automatisk system til renholdelse af prismet, gør at PR-23-RP kan fungere nøjagtig og pålidelig i krævende omgivelser på raffinaderier og i olieindustrien. Kan leveres i egensikker udførelse certificeret for anvendelse i Ex-områder. Model PR-23-RP leveres med supplerende brugerspecificerede tests og anden påkrævet dokumentation, såsom certificering af materiale hårdhed, test og dokumentation af svejsninger i henhold til API (American Petroleum Institute) , sporbar materiale certificering og test for positiv identificering af materialer (PMI). Factory acceptance test (FAT), site acceptance test (SAT), og tilpassede tegninger med angivelse af kunde specifikke oplysninger kan også leveres.

Korrosions bestandige refraktometre PR-23-W og PR-23-M

Model PR-23-W og PR-23-M er robuste Proces Refraktometre designet til måling af koncentration i korrosive og kemisk aggressive væsker samt i ultra-rene finkemikalier. Koncentrationen afhænger af væskens brydningsindeks og Model PR-23-W bestemmer brydningsindekset i proces væsken ved at måle den kritiske brydningsvinkel ved hjælp af et digital CCD element. Velegnet til HCl, H2SO4, HF og andre ætsende opløsninger. Velegnet til processer med ultra-rene finkemikalier hvor væsken ikke må komme i kontakt med metal dele.

PR-23-W

Til produktion i stor skala og til store rørstørrelser på 50, 80 eller 100mm / 2”, 3” eller 4”. Væskeberørte dele er Teflon® PTFE (Polytetrafluoroethylene) safir prisme med pakning i Teflon® PTFE, Kalrez O-ring og Safir adaptor. Saunders ventilhuset er foret med en PFA (Perfluoroalkoxy) liner.

PR-23-M

For 6 mm (1/2”) rørstørrelse. Væskeberørte dele er gennemløbskammer af Teflon® PTFE eller Kynar® PVDF (Polyvinylidenefluoride), Safir prisme med pakning i Teflon® PTFE, Kalrez O-ring og Safir adaptor.

PR-23-SD Safe-Drive™ Udtageligt Proces Refraktometer

SD refraktometret er et robust industriel proces refraktometer model til nøjagtig in-line måling af koncentration i procesrør. SAFE-DRIVE™ designet består af sensor med “Hot Tap”ventil for sikker isætning og udtagning af sensoren under drift uden stop af produktionen. Sensoren er beregnet for installation i et lodret eller vandret proces rør fra 2” til 24”.

Digital Divert Kontrol System DD-23

FOR SIKKER FYRING MED SORTLUD I KEMIKALIE GENVINDINGS KEDLEN (RECOVERY BOILEREN)

Tilførsel af sortlud med for lav tørstof koncentration til brænderen på damp kedlen til kemikalie genvinding kan forårsage en dampeksplosion. Et digitalt Divert kontrolsystem for omdirigering af sortluds strømmen er nødvendig for at opnå en sikker drift og beskytte kedlen. K-Patents digitale Divert kontrolsystem DD-23 overholder nøje alle retningslinier og anbefalinger fra BLRBAC (Black Liquor Recovery Boiler Advisory Committee) .  DD-23-systemet består af to SAFE-DRIVE ™ udtagelige proces refraktometer sensorer monteret på tilførselsrørledningen med sortlud, to indikerende transmittere samt en Divert kontrol enhed i et integreret panel. Hver refraktometer udgør et selvstændigt uafhængigt målesystem. Hvert system sender et separat mA udgangssignal til et kontrolsystem eller DCS. Afgørelse om omdirigering af sortluds flowet styres af divert kontrolenheden. Den indbyggede logik har beslutningsregler på tre niveauer for stram kontrol (1) alarmer, (2) status refraktometre og (3) divert beslutning.

Fjernovervågning

Det fjernbetjente Divert User Interface DI er et kompakt remote display til brug i kontrolrummet. Det muliggør centraliseret styring af alle Divert system data. Det fjernbetjente Divert User Interface DI har Real-time måleværdier og diagnostiske oplysninger, system og instrument status, advarsler og alarmer, og fuld registrering med hændelseslog . Panelet indeholder en manuel betjent on/off vælgerknap for prismevask og trykknapper for Divert og Divert reset aktivering.

Seedmaster SM-3

FOR OVERVÅGNING OG KONTROL AF SUKKER KRYSTALLISERINGEN OG AUTOMATISK PODNING

SeedMaster SM-3 er en unik tredje generations krystallisation transmitter og podnings udstyr der anvendes sammen med K-Patents Process Refraktometer. SM-3 giver mulighed for nøjagtig in-line og real-time overvågning af overmætningen og krystal indholdet gennem hele krystallisationsprocessen, og gennemførelse og kontrol af automatisk eller manuel podning. SM-3 kan tilsluttes en eller to K-Patents Process refraktometer sensorer og en eller to krystallisatorer. Overmætningen beregnes on-line under hensyntagen til alle parametre for overmætnings funktionen. Moderludens koncentration og temperatur leveres af K-Patents Process Refraktometer, og fyldmasse densitet og tørstofindhold leveres af radiometriske eller mikrobølge baserede transmittere. SeedMaster SM-3 giver derefter i realtid følgende seks fyldmasse parametre for hver krystallisator: Overmætning, fyldmasse tørstofindhold (%), krystal indhold (% Vol),  Moderludens kvotient (%), Middel krystal Størrelse (mm).

Tilbage til toppen