Summit electronicsCopenhagen Pump
Print Friendly, PDF & Email

Kontinuert Niveaumåling

Teknologier
– RF Admittance
– Ultralyd
– Radar
– Guided Wave Radar (TDR)
– Magnetaftastning
– Hydrostatisk tryk

Kontinuerlig RF Admittance Niveaumåling

De kontinuerlige niveautransmittere er forsynet med et avanceret internt RF-Admittance kredsløb, der gør det muligt for systemet at ignorere belægninger på sensor elementerne. Over 125 foreskellige sensor elementer er til rådighed for applikationer med proces temperaturer fra kryogen til 537 oC og proces tryk fra vakuum til 690 bar.