Summit electronicsCopenhagen Pump
Print Friendly, PDF & Email

Gauging

Analyse af koncentration

AMETEK Drexelbrook er en velkendt leverandør af pålidelige og robuste løsninger til niveaumåling indenfor praktisk talt alle brancher, såsom kemisk, petrokemisk, kraftværker, vand og spildevand, føde- og drikkevarer, farma, papirmasse og papir, minedrift, bilindustri og mange andre.

Niveaumålerne er baseret på forskellige teknologier: Radio frekvens RF-Admittance, Ultralyd, Magnetaftastning, Radar, Guided Wave Radar (TDR) og hydrostatisk tryk.

De radiofrekvens RF-Admittance baserede niveaumålere er yderligere udstyret med et patenteret Cote-Shield kredsløb, der effektivt forhindrer målefejl, når sensor elementet bliver belagt med klistret materiale, væskefilm, støv, med mere. RF Admittance teknologien er særligt egnet til vanskelige proces miljøer og kan anvendes til alle typer væsker, opslemninger, slam, pulvere, granulater, sten og skillefase.

Leveringsprogrammet omfatter instrumenter til måling af grænseniveau og kontinuerlig niveaumåling, samt en række standard designs til specielle anvendelser, og inline analysatorer for måling af vandindhold i olier samt koncentration i blandinger.

Der er et meget stort antal følerelementer til rådighed som passer til næsten ethvert anvendelses krav.

Niveaumålere til generel anvendelse

Niveaumålere til specielle anvendelser

– ClearLine in-line væske detektorer for indikation af tomt rør. Designet til at beskytte pumper mod at løbe tør.
– Højtemperatur niveauvagter op til 815 °C til flyveaske og andre faste stoffer ved høj temperatur.
– Multipoint med flere kontakt punkter på samme sensorstav. Ideel til styring af niveau i pumpebrønd
– Plugged Chute detektor for indikation af tilstopning af kanaler der bruges til transport af faste materialer.
– Desalter/Dehydrator skillefase transmittere der måler positionen af olie/vand skillefasen i separatorer etc.
– Smart CheckWell til niveau måling i vandboringer.

Analyse af koncentration i blandinger

– Cut-Monitor til måling af op til 80% vandindhold i flydende kulbrinter, som f.eks. olier og smøreolier.

Vejledning i instrumentvalg

Drexelbrooks selection guide viser hvilket instrument der passer bedst til din anvendelse
Link til Point Level Sytem selection guide
Link til Continous Level Sytem selection guide

Applikations noter

Over 40 års erfaring og viden om instrumenternes anvendelse er samlet i en omfattende database med oplysninger om applikationerne.
Link til applikations noter
Link til applikations noter

Oil and Gas Solutions

Coal and Fly Ash Solutions

Niveauvagter

Teknologier:
– RF Admittance on/off niveau måling
– Vibration on/off niveau måling
– Ultrasonisk on/off niveau måling

Point Level RF Admittance niveau måling

Point Level systemerne giver høj og lav indikation for at forhindre overløb af tanke og overfyldning af siloer, og lav indikation for at forhindre tanke og siloer fra at løbe tør.

Der kan være lange perioder ind i mellem et højt eller lavt niveau indtræffer, og niveauvagten aktiveres. I løbet af denne periode vil Drexelbrooks særlige AutoVerify™ og Certify™ test og kontrol funktioner automatisk kontrollere og verificere driften af niveauvagten for at sikre fuld funktionalitet. Vigtigt ved kritiske målepositioner, som f.eks tanke og beholdere til olie, benzin og lignende.

IntelliPoint RF Admittance niveauvagt

Den bedste og mest alsidige niveauvagt til kritiske applikationer med væsker, opslemninger, granulater og skillefase applikationer.

 • Forsyning: Netforsynet Intellipoint Detekterer automatisk AC eller DC forsyningen
 • Relæudgang: 2
 • Kalibrering: Ingen kalibering, IntelliPoint kalibrerer automatisk sig selv
 • Selv-test: AutoVerify™ test funktionen overvåger konstant hele systemet for at verificere at det
  fungerer korrekt. Den manuelle Certify™ test kontrollerer ikke alene funktionen af systemet,
  men kontrollerer også AutoVerify selv-test kredsløbene for at sikre, at de også virker korrekt
 • Tilsmudsning: Cote-Shield™ kredsløb ignorerer belægninger på følerelementet
 • Vedligehold: Ingen bevægelige dele giver vedligeholdelsesfri drift
 • Temperatur: fra kryogene til 1090 oC
 • Tryk: fra vacuum til 690 Bar
 • Certificeret (ATEX, FM, …) for anvendelse i Ex-områder
 • 2-leder loop forsynet IntelliPoint er en niveaukontakt med strømudgang
 • SIL kompatibel Safety Integrity Level 2-leder loop forsynet IntelliPoint er en niveaukontakt med
  strømudgang og lever op til SIL 2-specifikationerne

ThePoint RF Admittance niveauvagt

ThePoint byder på mange af IntelliPoint’s funktioner og fordele, men til en mere økonomisk pris.

 • Forsyning: Netforsynet ThePoint detekterer automatisk AC eller DC forsyningen
 • Relæudgang: 1
 • Kalibrering: Ingen kalibering, IntelliPoint kalibrerer automatisk sig selv
 • Tilsmudsning: Cote-Shield™ kredsløb ignorerer belægninger på følerelementet
 • Vedligehold: Ingen bevægelige dele giver vedligeholdelsesfri drift
 • Temperatur: fra kryogene til 260 oC
 • Tryk: fra vacuum til 69 Bar
 • Godkendelser: Certificeret (ATEX, FM, …) for anvendelse i Ex-områder
 • 2-leder loop forsynet ThePoint er en niveaukontakt med strømudgang

Z-Tron III

Økonomisk, alsidig niveauvagt med mange anvendelser til væsker, opslemninger og granulater. Z-Tron III er ikke godkendt til Ex-områder.

 • Tilsmudsning: Cote-Shield™ kredsløb ignorerer belægninger på følerelementet
 • Vedligehold: Ingen bevægelige dele giver vedligeholdelsesfri drift
 • Temperatur: op til 120ºC
 • Tryk: op til 14 bar
 • Relæudgang: 1

Clear Line, In-Line Fluid Detector

 • ClearLine er en niveauvagt, der flange monteres direkte i procesrøret.
 • Ideel til beskyttelse af pumper mod at løbe tør, og indikation af tom tank eller beholder
 • Sensoren forstyrrer ikke materialeflowet og bidrager ikke til tilstopning på samme måde
  som indstiks sensorer.

Multipoint II

 • Multipoint II har op til 3 kontaktpunkter et vilkårligt sted på et lodret monteret følerelement.
  Multipoint II anvendes til kontrolpunkter for højt og højt-højt niveau og lavt niveau.
 • Multipoint II giver også en justerbar differential funktion for et af kontrolpunkterne til on/off
  pumpe styring der gør den ideel til niveau kontrol i pumpe brønde

Plugged Chute Detektor

Følerelementerne er monteret plant med kanalens overflade, og detekterer tilstedeværelse af, eller fravær af, det materiale
der passerer gennem kanalen. Hvis materiale strømmen stopper på grund af en tilstopning i kanalen, giver systemet alarm.
Det gør det muligt for operatøren at gribe ind før tilstopningen bliver til et problem.

 • Forsyning: Detekterer automatisk AC eller DC forsyningen
 • Relæudgang: 1
 • Sensor elementer: Der er både Kurvede og flade sensor
 • Tilsmudsning: Genkender automatisk og ignorerer belægninger for at forhindre falske alarmer

Kontinuert Niveaumåling

Teknologier
– RF Admittance
– Ultralyd
– Radar
– Guided Wave Radar (TDR)
– Magnetaftastning
– Hydrostatisk tryk

Kontinuerlig RF Admittance Niveaumåling

De kontinuerlige niveautransmittere er forsynet med et avanceret internt RF-Admittance kredsløb, der gør det muligt for systemet at ignorere belægninger på sensor elementerne. Over 125 foreskellige sensor elementer er til rådighed for applikationer med proces temperaturer fra kryogen til 537 oC og proces tryk fra vakuum til 690 bar.

Universal IV™ Series Pro og Lite Modeller

Pro model

Universal IV™ Pro model integrerer RF Admittance teknologi med Cote-Shield ™ teknologi, der ignorerer belægninger på sensoren. Måleområde op til 244 meter. Anvendes til elektrisk ledende eller isolerende materialer, og kraftig eller let belægning på sensor elementet.

Lite model

Universal IV™ Lite model er en RF-Kapacitiv baseret niveaumåler uden Cote-Shield™ funktioner. Lite modeller anvendes til væsker der ikke afsætter belægninger på sensor elementet og hvor der forekommer elektrisk isolerende belægninger, hvor Cote-Shield ™ ikke er påkrævet. Typisk måleområde op til 6 meter.

 • For niveau måling i alle typer væsker, opslemninger, interface (skillefase) og granulater
 • 2-leder, 4-20 mA loop transmitter med digital HART protokol
 • Gratis PC-baserede HRTWIN ™ konfigurerings software til indledende opsætning fra et
  sted på loop’ et eller fra en håndholdt HART®Communicator
 • Gennemprøvet Cote-Shield ™ teknologi, der ignorerer belægning bygget op på sonden
 • Over 125 probetyper til næsten enhver applikation.
  – Proces temperatur fra kryogene til 537 oC
  – Proces pres fra vakuum til 690 bar
 • Immun overfor dampe, støv og skum interferens
 • Immun overfor strukturer ind i tanken såsom studse, trin, rør og agitatorer.
 • Godkendelser: FM, FMC, ATEX, IECEx og CE-mærket
 • Ex godkendelser: Egensikker og Eksplosionssikker / brandsikker for Clas 1, Div. 1,
  og Zone 0 installationer

Universal II

 • Tilsmudsning: Patenteret Cote-Shield ™ kredsløb sikrer en nøjagtig og pålidelig måling uanset
  at produktet opbygger belægninger på sensor elementet.
 • Upåvirket af ændringer i processen materialedensiteten, tryk eller temperatursvingninger
 • Udgangssignal: 4-20 mA
 • Kalibrering: Manuel kalibrering

Smart Check Well

Smart CheckWell anvendes til måling i vandboringer og brønde

 • Niveau måling til vanddybde op til 243 meter med RF Admittance teknologi.
 • Ignorerer mineralforekomster på sensoren
 • Ignorerer organiske væsker
 • Sensorelementet er designet med fuld kemisk kompatibilitet overfor de almindeligt
  forekommende kontaminanter i vandet
 • Udgangssignal: 4-20 mA HART protocol for configuration

Desalter

Desalter interface transmitteren måler nøjagtigt den elektriske grænseflade i vand/olie-emulsionen, og muliggør kontrol af skillefasens placering i beholdere, der anvender elektrostatiske gitre til at accelerere separationen.

Transmitteren gør det muligt for operatørerne at styre skillefasen tæt (men ikke for tæt) på det elektriske gitter, for at effektivisere og maksimere adskillelsen af de to faser.

 • Maksimerer gennemløb ved at reducere vandindholdet i råolien
 • Vedligehold: Ingen bevægelige dele giver vedligeholdelsesfri drift
 • Effektiv: Måler tæt på det elektriske gitter
 • Målingen er uafhængig af densitet, temperatur og ændringer i trykket.
 • Godkendelse: Certificeret Eksplosionssikker og egensikker

Drop-In-Displacer²

Displacer ² giver mulighed for at erstatte vedligeholdelse intensive elektriske eller mekaniske Displacer komponentsamlinger med alternative teknologier, såsom RF Admittance der ikke har nogen bevægelige dele og ikke kræver nogen periodisk eller rutinemæssig vedligeholdelse

 • Totalt væske niveau
 • Væske/væske skillefase
 • Temperaturer op til 288 oC
 • Tryk til over 69 bar

For aqueous Liquids
For Liquid/Liquid Interface
For invariable organic Liquids
For variable organic Liquids

Analytical Products

Universal IV CM Cut Monitor for Analyse af vandindhold i væskeblandinger

RF Admittance teknologien gør det muligt for Universal IV CM at ignorere belægninger som produktet opbygger på sensor elementet og fortsat måle nøjagtigt. Cote-ShieldTM der anvendes på Perm-A-Seal følerelementet er i direkte kontakt med processtrømmen og garanterer en mere repræsentativ prøve. Til anvendelse på olier leveres Universal IV CM færdig kalibreret på fabrikken til et af de 11 måleområder.

Universal IV Model CM Water Cut Monitor

Universal IV CM cut monitor er en vand-i-olie analysator, der bygger på 50 års ekspertise med RF Admittance teknologien.

 • Water cut i olieprodukter såsom råolie, diesel, o.s.v.
 • Water cut i rørledninger til olieprodukter, LACT enheder, desalters, o.s.v.
 • Måleområde:
  – op til 0-50% vand i let og svær olie
  – op til 0-80% vand i svær olie
 • Temperaturer op til 232oC
 • Tryk op til 103 bar

Universal IV CM Cut monitor/procesvands/fedt-analysator måler den dielektriske værdi af en komponent i blandinger for at bestemme dets koncentration, in situ i forskellige processer. Nogle af de lettere applikationer er

 • Fugtindhold i karamel, karamel påfyldning og andre fødevarer
 • Fedtindhold i chokolade liquor
 • Fugt i salt af fødevarekvalitet
 • Propan i propylen

Svinggaffel

TF-100 Series Vibrerende niveau Switch

TF-100 svinggaffel er en niveau switch til rene væsker og tynde opslemninger.

 • TF-L Relæudgang
 • TF-P Transistorudgang
 • TF-T Strømudgang
 • Temperaturer: fra -50ºC til 150ºC
 • Tryk: op til 64 bar
 • Kalibrering: Skal ikke kalibreres
 • Godkendelser: FM, CSA Certificeret for anvendelse i Ex-områder

Ultralyds niveauswitch

VeriGAP (net forsynet)

VeriGAP Ultralyds gap switch er som standard udført i 316 rustfrit stål så den kan anvendes til mange forskellige medier. VeriGAP er egnet for anvendelse i rene væsker.

 • AutoVerify™ and Certify™ test funktioner
 • Vedligehold: Ingen bevægelige dele giver vedligeholdelsesfri drift
 • Temperatur: op til 176ºC
 • Tryk: op til 69 bar
 • Relæudgang: 1
 • Godkendelser: FM, CSA Certificeret for anvendelse i Ex-områder.
Back to top